FONETICA SISHILIANA

Fonetica: Sturiu supra i 'fonemi autoctoni' sishiliani.
Testo italiano: Per agevolare a tutti la lettura dello studio
sulla fonetica siciliana.
Ortografia: Comu s'aiss'a scriviri u sishilianu.
Vocabbolariu: Italianu - Sishilianu, pi mpararisi i paroli sishiliani.


 

 


SCRIVI N ZISHILIANU

   I sishiliani, i funemi autoctoni, ni mparamu a prununzialli di nichi, ma a scrivili, è tutta nautra cosa chi nn'am'a mparari.
   Scrivi 'n zishilianu, comu si parrassi 'n famigghia, e viri a diffirenza: L' idei, nmeshi chi ri 'n testa, nescinu du cori.


Abbisi E tempi era na manera pi passari u tempu n alliria.
Si vulissi abbisari l'abbisu, ma la menti veni purtata a pinzari cosi chi mancu si ponnu riri. Nun z'arriva mai a vastasati. Ranni e nichi si cci addivirtianu, e lu malupinzeri scuagghiava nall'alliria appena si sintia a soluzioni.
Cùntura r' Esòpu
Esòpu (pueta grecu du VII - VI seculu a.C.) pi scriviri supra i vizi e i virtù di l'omini, li misi comu un specchiu ravanti all'armali, e di chisti cuntava cuantu eranu sperti o fausi, sinceri o minzugnari, amishi o traritura. Sunnu cuntura curti cun finali morali, pi dari educazioni.
Ssi cuntura arristaru na menti, ca ancora oji vennu nominati cuannu si voli rari nu nzignamentu.
Giufà
Giufà è un picciottu gnuranti assai, chi si va cerca sempri li vai, ma si nni nesci 'cuasi' sempri, e spissu senza vulillu, frisch'e tennaru.
Campa a la jurnata bacchittuniannu puru cuannu pari ca u munnu ci sta carennu n capu.
Ne banni mei
Fatti e fattareddhi jennu pi li cuntrati ra me terra.
Stori di Sishilia
Aretusa/Siggesta/Proserpina/Ciani/Sireni/Colapisci/Erishi.
   Tanti cuntrati ra Sishilia hannu nomi chi i greshi cci misiru pinzannu a patria r'iddhi.
   Tanti nomura, di fatti e di stori antichi chi si cuntanu, nfluenzaru a curtura ra genti sishiliana.
 
Pruverbi
A saggizza ra genti ru populu.


 

 


PUETI   SISHILIANI

A puisia di me nonnu A ranni verra '15- '18. Me nonnu no nfernu ri trincei. I so piripezii.
A Sciarra
Sciarra, a palori, ntra unu di Pachinu e unu di Terranobbili (Portu Palu).
Giovanna Silvano
Cuannu Amuri vushia,
Addiventa Puisia.


 

Nelle pagine ho messo un Link per chi ha la bontà di aiutarmi,
che la pensione che mi è toccata non mi basta a pagare tutto.
Gia' con 2€ qui da noi si compra un chilo di pane,


Se puoi
aiutami ad arrivare a fine mese
con una piccola offerta
GRAZIE

 

Un Zalutu
CLICK
Un Commentu

 

 


1.   I segni fonetishi

 Cu sturia u parrari sishilianu, avia assai ca l' avia a fari: Pigghiari i segni adatti pi scriviri i nostri fonemi autoctoni.
 Autri populazioni, chi hannu orgogliu ra propria linghua, u fishiru. Pi chissu nall' arfabbetu nternaziunali si ncontranu sti segni:

Ñ ß Æ Å

 Pi adattari l'arfabbetu latinu ognuno a so linghua.

 Avemu un prubblema praticu. Quantu ri nuautri sishiliani amu mai scrittu 'na littra, un missaggiu, 'na relazioni 'n zishilianu? A parti i pueti, nuddhu.

 Ammittemu ca mi mettu ravanti a 'na tastera e vulissi scriviri 'na littra rispittannu i fonemi autoctoni. Pi esempiu:

 

 • Ç
 • Đ
 • n Ğ
 A tastera "QWERTY" nun aiuta a scriviri sti segni ra Mappa di Carattiri (Font) nternaziunali, allura am'a truvari nuautri stessi na soluzioni, e nna sti paggini am'a arrivari a scriviri u 'sishilianu foneticu' comu veni prununziatu.
 • 'Sh': è a furma debbuli autoctona da cunzunanti 'C rushi'.

 • 'Dh': Pi scriviri a cunzunanti 'D' palatali autoctona.

 • 'n Gh': Pa cunzunanti 'G' dura dopu a 'N'

 

 

 


2.   A Cunzunanti H

      A leggiri, e scriviri, stu sishilianu 'popolesco, vernacolo', com' u chiama Pitré è camurriusu picchì avemu u prubblema ri cunzunanti autoctoni, chi nun zi ponnu scriviri cu i lettiri latini chi canuscemu. Pi chissu am'a usari sta H, p'adattari i lettiri latini a linghua sishiliana.
      L'autri linghui u fannu, picchi' nun l'am'a fari nuautri?

A linghua Francisi usa a H p'adattari i cunzunanti e soi fonemi:
 • ch = chance
 • lh = malheur
 • th = thon, thème
 • ph = photo, phase
  Però hannu puru a F: face, femme. Perciò ci hav' a essiri anticchia ri diffirenza fonetica chi vonnu mettiri pi scrittu, comu avissimu a fari nuatri.
Pi diri comu l'autrhi linghui s' innustrhianu p'adattari i lettiri di l'arfabbetu latinu e soi fonemi.


A linghua Ngrisi cu a cunzunanti H, si cci lava manu e peri:
 • ch = chair, cheese
 • gh = ghost, might
 • ph = phone, pharmacy
  Ci hav' a essiri anticchia ri diffirenza cu 'farm, fog', pi vulillu mettiri pi scrittu. A la faccia di li sishiliani chi parranu da linghua ngrisi comu paraggia a chiddha sishiliana.
 • sh = shave, ship.
  A cunzunanti sh sishiliana havi nautrha prununzia.
 • tch = butcher, patch
 • th = thanks, thing
 • wh = what, wheel
Aogghia! e nuautrhi ni scantamu a usari a littira H cu na para di cunzunanti!


Puru u Tedescu usa a cunzunanti H pi modificari a prununzia di lettiri latini:
 • ch = Chemie, Chor
 • ph = Phiole, Photo, Phrase.
  Cuntuttu chi havi puru a lettira F: Fach, Feuer, Furcht.
 • sch = Schein, Schnee, Schuß, Schwarz.
 • th = Thema, Thron.
 • tsch = Deutsch, rutschen. ( E Dsghungel, Giungla)

Puru u Spagnolu usa la H.

 • Chico
E p'unn a usari, mettinu a u:
 • Guitar, Gueto.


      Puru u sishilianu havi lettiri latini di modificari p'adattalli e soi cunzunanti autoctoni:
 • sh = Shauru, Shoshu: C rushi debbuli
 • ch = chiavi, chiovu: Sonura palatali.
 • gh = agghia, ghiotta: Palatali.
 • N Gh + a,o,u = Sanghu, Angha: (G mprignata di N)
 • N Ch + a,o,u = 'N chori, Nchunia: (C mprignata di N)
 • dh = addhauru, dhocu: D palatale
 • [D, St, T] + Rh* = Drh, Strh, Trh= Strhata, Trhenu


M principiu iu avia usatu chiossai la H:

 • C rura debbuli: Chori (debbuli) - Kori (forti); Chani (debbuli) - Kani (forti)
 • R variabbili: Rhota (debbuli) - (R)rota (forti); Rhini (debbuli) - (R)rini (forti)


 • Ma appena canuscivi i sturiusi ra linghua sishiliana m'app'a firmari (mi veni n menti socc'app'a passari Giacomo di Gregorio a cummattiri cu i sturiusi ra Linghua sishiliana), e lassari n tririshi sti Rh e Ch, p'un scuncicalli. Arristau sulu a C a postu ra Q, e cu leggi nun zapi r'unni spunta.
  Appena pozzu (haiu tempu) cumpletu e mettu a postu ssi cunzunanti comu l'avia caputu m principiu.
  E comu finisci si cunta.

   

   

   


  3.   Palori sishiliani

      - A parola Soccu.

  Soccu fai u fai pi ttia.
  Zoccu fai u fai pi ttia.  (Vulissiru scriviri shertuni)

        Scriviri 'Zoccu fai', trarushennu u 'Ciò' nu 'Zo', parissi giustu s''un fussi pu fattu ca u sishilianu nun è na linghua trarushuta dall' italianu. Sta parola 'Ciò' nun esisti no modu di pinzari, parrari e scriviri di sishiliani. C' è cu' scrivi 'Zoe' = Cioè' chi 'n zishilianu nun dishemu:

  E con ciò? - E cu zo? - usamu 'n meshi: E cu chissu?
  Cio' detto, continuiamo. - Zo rittu, cuntinuamu. - usamu nmeshi: Rittu chissu, cuntinuamu.

        Veru e', nmeshi, ca iu haiu sempri sintutu, ri tutti i sishiliani, di tutt' i parti ra Sishilia, prununziari 'Soccu':

  Chi cosa voi? - Soccu voi?
  Chiddhu chi fai u fai pi ttia. - Soccu fai u fai pi ttia.

   

       - A parola Rarigghia

  - A prima R , esti ru gruppu gr . Siccomu a 'g' dura debbuli e' aspirata, a sillabba ra , 'n mirità sta pi gra . O megghiu: 'ra .

  - A sicunna R è a furma debbuli ra cunzunanti d . Debbuli picchì a sillaba prima è longha ( ma sti cosi i viremu poi no sturiu). Perciò ..

  - Nto modu Standard fussi gradigghia , ma nto modu foneticu, comu a genti sishiliana parra e scrivi, si scrivi rarigghia.

       'N zishilianu a parola Grada='Rara , è un tilaru di ferru chi si metti p'evitari i ntrusi.
       'N zishilianu, u diminutivu rarigghia voli riri u tilaru di ferru chi servi p'arrustiri i pisci.

       U fattu ch'a G dura debbuli e' aspirata, si viri puru na parola Ba'arìa, nmeshi di Bagarìa, o Augghia, nmeshi ri Agugghia, Spau nmeshi di spagu.
       Ora fashemu dui esempi unni si viri a diffirenza ntra a G dura debbuli quannu havi ravanti na sillabba longa, e a G dura forti quannu havi ravanti na sillabba brevi.
  • I pisci carìanu no focu, picchì a rarigghia avia i magghi larghi.
   (l'articulu 'a', chi è davanti a parola, havi l'accentu longhu)

  • Si prisintau cu grarigghia e furchittuni, prontu p'arrustiri i pisci.
   (a priposizioni 'cu', chi è davanti a parola, havi l'accentu brevi).

   

       - A parola Ana

  N mirità s'aviss'a scriviri 'Ana, picchì davanti a la 'A' c'è a G rura debbuli  aspirata, nun avennu na sillabba accentu brevi ravanti.
  Ma u segnu aspiratu nun zi scrivi. Perciò

  • - Stu jornu nun hai ana ri travagghiari.

  Si poi unu no sirvizzu si cunnushi, allura si cci rishi:
  • - Nun è gana ri travagghiari, accussì!

  Virennu poi chi chistu 'un ni voli mancu a broru, allura si cci rishi:
  • - Stu jornu nun zì n ghana ri travagghiari!

  Comu i sishiliani sapemu, chisti sunnu i tri maneri di prununziari e scriviri a prima sillabba ra parola Ana:
  • - Ana.     Quannu è debbuli.
   - Gana.    Quannu è forti.
   - N ghana.   Quannu è mprignata ra 'N' ravanti.

       Cosi com'a chissi, e autri, sturiamu ne paggini appressu chi stai jennu a leggiri.

   

   

   

   


  4.    U vocabbolariu

       Pigghiamu u vucabbolariu.
       Iu haiu u . . .

  Vocabolario Siciliano-Italiano
  di Antonio Traina
  Reprint s.a.s. Milano - 1159 pagine.
  A 'prifazioni' e' ru 25 giugnu 1868.

   Ccà ne paroli du vucabbolariu, si ncontranu tutti l'idei e l' ipotesi supra a linghua sishiliana.

   Dui seculi narrè u sapianu ca ci sunnu cunzunanti variabbili. U vucabbolariu, na bona parti, e' scrittu accussì

  Sciàccula. V. Ciaccula.
  Sciancu. V. Ciancu.
  eccetira

   E nun ci po' essiri cunfusioni, picchì . . .

  Sciaccu. Unni u varveri ammogghia u pinzeddhu;
  Sciara. Chi e' un chianu di lava, oppuru un chianu troppu pitrusu;
  sunnu scritti giusti.

   Comu viri u prubblema u canuscianu ma nun l'avianu sturiatu, comu nmeshi fishiru autri (Giacomo de Gregorio), distinghuennu a diffirenza tra i rui cunzunanti 'SC' e 'SH, e puru 'D' e 'Dh', chi nun z'hav'a cunfunniri ca Doppia D (dd).

  Pi esempiu:
  Si iu ricu:
  • fishiru a sciarra pa vincita
  Oppuru:
  • Allurtimu finiu a sciarra!

   Comu si viri, a cunzunanti Sc, chi si trova nta rui situazioni grammaticali diffirenti, prima e dopu nun cancia, e si chiama cunzunanti stabbili.

  Nmeshi si dicu:
  • A mamma priparau a shena
  Oppuru:
  • Veni a cena ch'è prontu!

   Comu si viri i cunzunanti "Sh - C", puru essennu a stessa parola, ma truvannusi nta situazioni grammaticali diffirenti, cancia, e si chiama cunzunanti variabbili.

   Sti situazioni grammaticali e fonetishi, nta tutti i vocabbulari sishiliani nun mennu cunziddirati, picchì sunnu scritti di genti allittrata chi nun rispettanu u parrari da genti sishiliana, er è dintra ssi situazioni fonetishi chi s'attrovanu cunzunanti particulari chi vennu prununziati sulu 'n Zishilia, e si chiamanu e sunnu . . .:
        Cunzunanti autoctoni.

   

   


  5.    U rinforzamentu. I sishiliani cuannu parramu semu comu scenziati: Cuannu ascutamu, am'a ghir'abbisari, a sicunnu di comu i palori sunnu ritti e du statu d'animu du cui li rishi, soccu voli riri.
  Cuannu parramu, na frasi pò aviri tanti significati a sicunnu comu rishemu a frasi e a sicunnu ru statu d'animu ch' avemu, si sapemu cuntrullari i nostri sintimenti o cci mittemu rintra tuttu u nostru 'Pathos', chi fa arrizzari i capiddhi (Empatia).

  Stu fenominu Linghuisticu-Foneticu-Empaticu veni guvirnatu non puntu prishisu: Unni dui palori, una appressu a nautra s'incontranu. Na ssu puntu, a fini di na parola e u principiu di nautra, s' incontranu tanti situazioni Grammaticali, Fonetishi, Empatishi.
  Ntantu ham'a diri ca c'è na leggi fonetica chi guverna si a prima sillabba di na parola hav'a essiri debbuli o forti [ Viri ccà ].
  Però . . .

 • Cuannu vulemu dari un zignificatu chiù forti a na parola, a sillabba unni ncumincia di debbuli a canciamu a forti.
 • Cuannu, nmeshi, sta sillabba di forti a canciamu a debbuli, nun significa ca cci mittemu menu Pathos, ma anzi a variazioni havi na valenza chiù empatica.
 •  

  * * *

   Stu meccanismu, nzemmula e Cunzunanti Autoctoni, esti u secretu chi a la linghua sishiliana cci runa u speshificu di essiri una ri linghui chiù caratteristishi ntra chiddhi neolatini.

   

   

  Sishilia beddha

  Di mungibbeddhu tutti figghi semu
  Terra di focu, di canti e d' amuri.
  St'aranci sulu nui li pussiremu
  E la Sishilia nostra si fa onuri.

  E di luntanu veninu
  Li furasteri a massa
  Rishennu la Sishilia
  Chi ciauru chi fa!

  E tonchi tirichi tonchi ti
  Tonchi tonchi tonchi ti
  E tonchi tirichi tonchi ti
  Lallarallerullà Lallarallerullà


  L'uduri di la zagara si senti
  E riturnau la beddha primavera.
  Rosi sbucciati a lu suli cushenti.
  Sishilia beddha tu si na shurera.

  Chi ciauru, Chi ciauru
  Di balicu e di rosi.
  Evviva la Sishilia
  E l'abbitanti so'!

  E tonchi tirichi tonchi ti
  Tonchi tonchi tonchi ti
  E tonchi tirichi tonchi ti
  Lallarallerullà Lallarallerullà

   

   

  Il quadro 'Masseria siciliana' e' di Salvo Caramagno

   

  <p>Pagina in Italiano:<br> Ortografia e fonetica siciliana: studio dei fonemi autoctoni siciliani. Come pronunciarli e come scriverli.<br> Dialogo: La borgata dove abita lo zio Mommu SHona. Aneddoti della sua vita.<br> La poesia di mio Nonno: La grande guerra 1915-&#39;18. Mio nonno nell&#39; inferno delle trincee. Le sue peripezie, il suo ricordo.<br> Le favole di Esopo: Esopo ha scritto racconti dove gli animali fanno e dicono cose umane.<br> Dalle mie parti: Dappertutto, dove vado, debbo guardare, toccare, conoscere.<br> Scriviamo in siciliano: I siciliani, i fonemi autoctoni, li abbiamo imparato a pronunciarli da piccoli. Ma a scriverli e&#39; tuttaun&#39;altra cosa che dobbiamo imparare!<br> Scrivi in siciliano come se parlassi in famiglia e vedi la differenza: Le idee, piuttosto che dalla mente, escono dal cuore.<br> 1- In base a cosa ho trovato nella Grammatica di Giuseppe Pitré#39;, debbo continuare: -In piedi! &quot;In nome di Pitré#39;, dichiaro che questo studio s&#39;ha da completare e farlo conoscere in tutta la sicilia! Ora ci vorrebbe chi, avendo studiato e avendo una mente disciplinata in questi argomenti, sapesse impioni che ho raccolte in un modo scientifico. Ma chiù <br> Questo studio e&#39; dedicato a tutte le persone che da una vita si dedicano alla divulgazione della cultura siciliana.<br> Se c&#39;e&#39; chi, prendendo spunto dalle mie pagine, perfeziona la nostra lingua, mi fa tanto piacere. Il massimo sarebbe se utilizzasse &#39;in toto&#39; le scoperte che ho fatto e le realizzasse nei suoi scritti, nelle sue ricerche.<br> 2- I segni Fonetici: Chi studia il linguaggio siciliano avrebbe dovuto farlo da tempo: Prendere i segni adatti per trascrivere i nostri fonemi autoctoni.<br> Altre popolazioni, con l&#39; orgoglio della propria lingua l&#39;hanno fatto. Per questo nell&#39; alfabeto internazionale si incontrano questi segni:<br> ????????? &quot; 6 A E V ^ f r<br> Perchè dobbiamo scrivere &#39;iddhu&#39; invece di &#39;iddu&#39; Noi siciliani conosciamo la differenza fonetica tra &#39;iddhu e &#39;friddu&#39;<br> Noi siciliani conosciamo la differenza fonetica tra &#39;shuri&#39; e &#39;ciappula&#39;.<br> Sono gli altri a non saperlo. Per questo i nostri fonemi si debbono scrivere con una grafia propria. Non per distinguerli dalla lingua italiana, ma, semmai, per dare alla lingua siciliana un rango tra le lingue neolatine, cioe&#39; di fonetica neolatina.<br> 3- La parola &#39;Soccu&#39;. Scrivere la parola &#39;Zoccu&#39; traducendo l&#39; italiano &#39;Ciò&#39; in &#39;Zo&#39;, sembrerebbe giusto se non fosse per il fatto che il siciliano non e&#39; una lingua tradotta dall&#39; italiano. &#39;Ciò=Zo&#39; non esiste nel modo di pensare, parlare e scivere dei siciliani. C&#39;e&#39; chi vorrebbe scrivere &#39;Zo = Ciò&#39;, che i siciliani mai abbiamo detto.<br> &#39;Cio&#39; e Zo&#39; non corrispondono. Vero e&#39;, invece, che da sempre ho sentito pronunciare da tutti i siciliani, in tutte le parti della Sicilia, la parola &#39;Soccu &#39;.<br> 5- Così noi. Abbiamo scoperto tanti particolari della nostra lingua? E li dobbiamo rispettare! Scrivi!<br> Il siciliano puo&#39; essere scritto solo da chi e&#39; siciliano e parla siciliano. Altrimenti lo deve imparare!<br> La maggior parte delle persone scrivono il siciliano, come i ragazzacci che mangiano alla cafona: agguantano pasta, salsa e carne e se la stropicciano in bocca.<br> Cosi&#39; in tanti, quando scrivono in italiano, o altra lingua, conoscono tutte le regole e le eccezioni, quando scrivono in siciliano si buttano alla cafona; tanto e&#39; una lingua che nessuno conosce e che a nessuno interessa, percio&#39; pensano di poterselo permettere.<br> 6- Il Vocabolario siciliano: Adesso che sappiamo come scrivere la nostra lingua, consultiamo un vocabolario: Confrontando i tanti riporti<br> Scia&#39;ccula. V. Ciaccula.<br> Sciancu. V. Ciancu<br> si vede che il problema delle consonanti deboli era conosciuto, ma non Studiato, distinguendo tra &#39;Sc&#39; e &#39;sh&#39;, Tra &#39;R&#39; e R&#39;, eccetera.<br> </p>