Lista di pruverbi

 

 

F O R U M       SIăILIANU

 

 


Sintenzi

 1. Acqua cunzigghiu e sali
  senz'addumannatu nun n'ha dari.


 2. Acqua e focu, dacci locu.


 3. Acqua e focu nun ci pigghiari mprisi.


 4. A cu' ti po' pigghiari chiđđu chi hai
  Dacci chiđđu chi t'addumanna.


 5. A cursa lonĝa lu bon cavađđu pari.


 6. Ad arvulu carutu ognunu curri e fa ligna.


 7. A facci irata, teni ucca sirrata.


 8. A carma, bunazza e letu jiri
  Ogni cucchieri sapi navicari.


 9. A li corpi di marteđđu si canusci la macagna.


 10. Unni nun zi canusciutu,
  Comu sý vistu sý fiuratu.


 11. Amatu nun sarai
  Si a tia sulu pinsirai


 12. Paisi unni vai,
  Comu viri fari fai.


 13. Aperta la porta,
  Pi chiđđu chi porta.


 14. A la pignata chi vugghi,
  Nun ci ncugnanu muschi.


 15. No spiziali nun tastari,
  No firraru nun tuccari.


 16. A taurmina
  Quantu sunnu i muntati sunnu i pinnina.


 17. O tempu di carduni
  Lu cuteđđu servi o patřuni.


 18. Beni di furtuna
  Passanu comu la luna.


 19. Beni e mali
  N cera pari.


 20. Havi apprima masticari feli,
  Cui voli dopu agghiuttiri meli.


 21. S'hav'a soffriri a lu statu prisenti,
  P' 'un aviri mali a avviniri.


 22. Bonu pilotu a la timpesta pari-


 23. Bonu sturiu e bona cura,
  Caccianu e rumpinu mala vintura.


 24. Bonu vinu, cavađđu e mugghieri
  U sapi ognunu ch' 'un zann'a ludari.


 25. Nun scuncicari lu cani chi dormi


 26. Cci voli sorti, cci voli furtuna
  Sinu a lu stissu frijiri l'ova.


 27. Cci vonnu zucchi di šentu cantÓra
  ca lu focu di pagghia pocu dura.


 

 

 

 


Amuri

 1. A ffimmina chi ridi,
  nun ci aviri fidi.


 2. Ama a cu' t'ama řispunni a cu' ti chiama.


 3. Ama a cu' t'ama, si voi aviri spassu
  Ca amari a cu' nun t'ama Ŕ tempu persu.


 4. Amari e disamari
  Nun sta a cu' lu voli fari.


 5. Amari la so višina Ŕ un gran vantaggiu:
  Spissu si viri e nun zi fa viaggiu.


 6. Amuri, biđđizza e dinari
  su' tři cosi ch'unn zi ponnu ammucciari.


 7. Amuri di surdatu pocu rura;
  na tuccat' 'i tammuru: Addiu signura!


 

 

 

 


N campagna

 1. Acqua di Giugnu cunzuma lu munnu.


 2. Acqua di primintiu,
  Allarga l'armu miu;
  Acqua e suli ntřa li simenzi,
  Mi criscinu li spiranzi;
  Acqua di Maiu e aprili,
  Curru cu tutti li vili;
  Poi boni matinati,
  Ricchizza di li casi.


 3. Acqua e zappuđđa fannu šipuđđa.


 4. A favi e ortu, un omu mortu


 5. Affunna bonu u zappuni na vigna
  E ascippa la mal'erva e la řamigna.


 6. A furmentu e linu
  Nun ci sparagnari carrinu.


 7. A la vigna vacci, a la putia stacci.


 8. All'alivi un zaviu a li peri e un pazzu a la testa.


 9. A lu giru di lu šumi nun ti fari baruni.


 10. A Maju li fauši mpaiu,
  A Giugnu li fauši 'm pugnu,
  A giugnettu li fauši 'm pettu.


 

 

 

 


Armali

 1. A cani corsi nun ci diri "ngnirri".


 2. Cu cavađđi boni o cafuna
  Nun lassari li spiruna.


 3. A socch'Ŕ řidottu lu ađđu ri Sciacca,
  A essiri pizzuliatu di la šocca.


 4. A cu' fu misa la seđđa
  SarrÓ misa la vardeđđa.


 5. A sceccu vecchiu carrica rausu.


 6. A la jumintina
  Cravaccacci la schina,
  A li cavađđi
  Cravaccacci li spađđi.


 7. A la livata di lu varduni
  Cumpariscinu li crustani.


 

 

 

 


Chiffari

 1. Accatta caru e vinni mircatu.


 2. Accatta pi quattřu e vinni pir ottu.


 3. Addumanna sempr'assai
  ch'a calari ci sarrai.


 4. Di mircatu accatta assai,
  e di caru pigghia picca.


 5. A lu pigghiari aff¨đđati,
  A lu pacari scÓcciati.


 6. Ammatula si pisca
  S'a ll'amu nun c'Ŕ isca.


 7. A novu nioziu novu cunzigghiu.


 8. A santu chi nun zura,
  Nun ti cci addinucchiari


 9. Caru vinni e giustu misura.

 10. cu' runa prima duna řirennu,
  cu' runa dopo runa chiancennu.


 

 

 

 


Picciuttanza

 1. M prisenza di vecchi parra picca.


 2. A ciancu lu picciutteđđu
  E' sempri bonu lu vicchiaređđu.


 3. a li picciotti li puma, a li vecchi lu libbru.


 4. A li vecchi ci mancanu li forzi e ci criscinu li pititti.


 5. Anni e piccati sunnu chiossai di quantu si rišinu.


 6. A santi vecchi nun zi cci addumanna lampi.


 7. Ascuta a li vecchi ca nun ci la sgarri.


 8. A testa bianca spissu sennu manca.


 9. A vecchi e střanii nun ci aviri fidi.


 10. Crušifissu vecchiu nun ha chi¨ ncenzu.


 11. Cu' Ŕ picciutteđđu, nun Ŕ puviređđu.


 12. Cu' havi dinari e amišizia,
  picca stima la giustizia.


 13. Cu' chi¨ campa, chi¨ mpinatisci.


 14. Cu' di li vecchi si nnamura,
  Si la pila la vintura.


 15. Cui di vinti nun za, di třenta nun fa, di quaranta nun ha,
  NÚ mai sapirÓ, nÚ mai farÓ, nÚ mai avirrÓ.


 

 

 

 


Malatý

 1. A cu' havi la frevi, lu meli ci pari amaru.


 2. Ar ogni culuri řimedia la morti.


 3. Ahi! moru moru! - Acqua caura e firriolu.


 4. A la morti s'accummogghianu li detti e li difetti.


 5. A la nfirmitati si canusci la sanitati.


 6. Asciutti li peri, caura la testa,
  e di lu řestu campa di bestia.


 7. Assai megghiu addivintirai,
  Si a la morti pinzirai.


 8. Casa ca di lu suli 'un Ŕ viruta,
  Di lu mericu' Ŕ spissu visitata.


 

 

 

 


U tempu

 1. Acqua d'austu, ogghiu, meli e mustu.


 2. Acqua d'aprili lu porcu accidi, lu voi nĝrassa e la pecura riri.


 3. Acqua di maju assuppa viđđani e signuri quantu ni ncontřa.


 4. Acqua e suli fa lavuri,
  Acqua e ventu fa furmentu.


 5. Austu cušina e Sittemmaru amminestřa.


 6. A la Cannilora di lu nmernu semu fora.


 7. A la santa Cannilora,
  si cci nivica o ci chiova,
  quaranta jorna ci nn'Ŕ ancora.


 8. A la Cannilora ogni ađđina veni ar ova.


 9. Annata di nivi, annata r'alivi.


 10. Sciloccu mplena e Maistřali figghia 

 

 

 


PuvirtÓ e ricchizza

 1. Ncumincia a arricchiri cu' ncumincia a disprizzari řicchizzi.


 2. Ahi, ahi,ahi! tři voti ricu,
  cu' cari 'm puvirtÓ perdi l'amicu.


 3. A riccu nun prumettiri, a poviru nun mancari.


 

 

 

 


Sori e parrini

 1. Biata dha casa chi havi 'na chirca řasa.


 2. Cavaleri, parrinu e malu passu,
  dinni beni e stacci arrassu.


 3. Cu' ama Diu di tuttu cori
  filiši campa e filiši mori.


 4. Cu monaši e surdati
  nun cogghiri amistati.


 5. Cui sempri viri a prušissioni e a missi,
  lignu nun Ŕ pi fari crušifissi.


 

 

 

 


U manciari

 1. A nuši e ficu stacci amicu.


 2. A pani schittu
  lu veru cumpanaggiu Ŕ lu pitittu.


 3. N taula ci voli facci di monacu.


 4. Na custera mancia li scođđi
  Ch'a manciari carni 'n casa ti cci fai i cađđi.


 5. Cašu, pira e pani
  nun Ŕ cibbu pi viđđani.


 6. Carni di castřatu
  R'unni a pigghi pigghi sý gabbatu.


 7. Carni di voi, manciani quantu poi.


 8. Carni e pisci, la lita ti crisci.


 9. Carni fa carni, pani fa panza, vinu fa danza.


 

 

 

 


Cuntřati

 1. A Caccamu ci sunnu l'abbutati
  A Termini li scavuzzi sapuriti,
  M Palermu li řosi spampinati,
  beđđi di fora e di rintřa purriti.


 2. A Cartaggiruni cuscenzi pilusi e cruni di quinniši posti.


 3. Acqua negghi e nigghi,
  e parrini cu li figghi,
  cummissari e diligati
  a Polizzi li třuvati.


 4. Casteđđuvitřanu,
  riccu di milinciani e vinu bonu.


 5. Catania, giammerghi ri sita.


 6. Cavađđi rausani,
  muli spaccafurnari,
  e scecchi muricani.


 7. Ciaramunti, muni d'oru,
  Ogni fimmina vali un třisoru.


 8. Cu' va 'm Palermu e nun vidi Murriali,
  si nni parti sceccu e torna armali.


 9. Cu' voli pani, ntřa li Giurgintani,
  cu' voli pasta ntřa li Licatisi,
  dinari l'addumanna e Jašitani,
  ogghiu e summaccu nni li Tirminisi.


 10. Carrica-sali li Třapanisi,
  biđđizzi řari li Muntisi.


 11. Cuntuttu ca Missina havi portu,
  Pi la beđđa Palermu Ŕ sempri un ortu.


 12. Diu ni scanza di lu sbirru sišilianu,
  e di chi¨ quann'Ŕ palermitanu.


 13. Girgenti,
  bona terra, třista genti.


 14. L'occhiu di la Rausana
  fa nesciri la serpi di la tana.


 15. Minioti, testi fođđi e cori mođđi.


 16. Missina ncignusa,
  Palermu pumpusa.

  Missina la řicca,
  Palermu la licca.


 17. Murriali šittÓ senza cunfortu,
  o chiovi e tira ventu o sona a mortu.


 18. Nobbili e ricchi su' li Missinisi,
  capi di řegnu li Palermitani,
  cori cuntentu su' li Catanisi,
  ricchi di pisci li Cifalutani.


 19. Palermitani,
  Dui tarý di cumpanaggiu e du' grana 'i pani.


 20. Palermu Ŕ omu dabbeni,
  cu' va va e cu' veni veni.


 21. Partinicu, bon paisi,
  bonu vinu, picca spisi.


 22. Petřafennula di Modica, pani di Rausia e alivi di Chiaramunti.


 23. Pi mennuli muđđisi all'Arauna,
  e pi picciotti beđđi a la Favara.


 24. Pi surfaru, furmentu, vinu e lani,
  viniti ne paisi sišiliani.


 25. Si Catania avissi portu,
  Palermu fussi mortu.


 26. Si missina avissi jardini,
  Palermu fora casalini.


 27. Sirausa, terra amurusa,
  Cu cincu grana ci mancia, vivi e campa la carusa.


 28. Si viri un grecu e un lupu,
  mira a lu grecu e lassa lu lupu.


 29. Si voi pruvari li peni di lu nfernu,
  lu nmernu a Missina e la stati 'm Palermu.


 30. N Třapani, řussi curađđi,
  Ni lu Munti li picciotti beđđi.


 31. Viri Palermu e gori,
  Viri Napuli e poi mori.


 32. Voi donna beđđa? curri a Sirausa;
  laria la voi, curri a Terranova,
  Va a Rusulini si la voi lagnusa,
  e a Spaccafurnu si la voi a la prova.


 

 

>

25.12.2016