Lista di pruverbi

 

 

F O R U M       SISHILIANU

 

 


Sintenzi

 1. Acqua cunzigghiu e sali
  senz'addumannatu nun n'ha dari.


 2. Acqua e focu, dacci locu.


 3. Acqua e focu nun ci pigghiari mprisi.


 4. A cu' ti po' pigghiari chiddhu chi hai
  Dacci chiddhu chi t'addumanna.


 5. A cursa longha lu bon cavaddhu pari.


 6. Ad arvulu carutu ognunu curri e fa ligna.


 7. A facci irata, teni ucca sirrata.


 8. A carma, bunazza e letu jiri
  Ogni cucchieri sapi navicari.


 9. A li corpi di marteddhu si canusci la macagna.


 10. Unni nun zi canusciutu,
  Comu sì vistu sì fiuratu.


 11. Amatu nun sarai
  Si a tia sulu pinsirai


 12. Paisi unni vai,
  Comu viri fari fai.


 13. Aperta la porta,
  Pi chiddhu chi porta.


 14. A la pignata chi vugghi,
  Nun ci ncugnanu muschi.


 15. No spiziali nun tastari,
  No firraru nun tuccari.


 16. A taurmina
  Quantu sunnu i muntati sunnu i pinnina.


 17. O tempu di carduni
  Lu cuteddhu servi o patruni.


 18. Beni di furtuna
  Passanu comu la luna.


 19. Beni e mali
  N cera pari.


 20. Havi apprima masticari feli,
  Cui voli dopu agghiuttiri meli.


 21. S'hav'a soffriri a lu statu prisenti,
  P' 'un aviri mali a avviniri.


 22. Bonu pilotu a la timpesta pari-


 23. Bonu sturiu e bona cura,
  Caccianu e rumpinu mala vintura.


 24. Bonu vinu, cavaddhu e mugghieri
  U sapi ognunu ch' 'un z'hann' a ludari.


 25. Nun scuncicari lu cani chi dormi


 26. Cci voli sorti, cci voli furtuna
  Sinu a lu stissu frijiri l'ova.


 27. Cci vonnu zucchi di shentu cantàra
  ca lu focu di pagghia pocu dura.


 

 

 

 


Amuri


 1. A ffimmina chi ridi,
  nun ci aviri fidi.


 2. Ama a cu' t'ama rispunni a cu' ti chiama.


 3. Ama a cu' t'ama, si voi aviri spassu
  Ca amari a cu' nun t'ama è tempu persu.


 4. Amari e disamari
  Nun sta a cu' lu voli fari.


 5. Amari la so vishina è un gran vantaggiu:
  Spissu si viri e nun zi fa viaggiu.


 6. Amuri, biddhizza e dinari
  su' tri cosi ch'unn zi ponnu ammucciari.


 7. Amuri di surdatu pocu rura;
  na tuccat' 'i tammuru: Addiu signura!


 

 

 

 


N campagna

 1. Acqua di Giugnu cunzuma lu munnu.


 2. Acqua di primintiu,
  Allarga l'armu miu;
  Acqua e suli ntra li simenzi,
  Mi criscinu li spiranzi;
  Acqua di Maiu e aprili,
  Curru cu tutti li vili;
  Poi boni matinati,
  Ricchizza di li casi.


 3. Acqua e zappuddha fannu shipuddha.


 4. A favi e ortu, un omu mortu


 5. Affunna bonu u zappuni na vigna
  E ascippa la mal'erva e la ramigna.


 6. A furmentu e linu
  Nun ci sparagnari carrinu.


 7. A la vigna vacci, a la putia stacci.


 8. All'alivi un zaviu a li peri e un pazzu a la testa.


 9. A lu giru di lu shumi nun ti fari baruni.


 10. A Maju li faushi mpaiu,
  A Giugnu li faushi 'm pugnu,
  A giugnettu li faushi 'm pettu.


 

 

 

 


Armali

 1. A cani corsi nun ci diri "ngnirri".


 2. Cu cavaddhi boni o cafuna
  Nun lassari li spiruna.


 3. A socch'è ridottu lu addhu ri Sciacca,
  A essiri pizzuliatu di la shocca.


 4. A cu' fu misa la seddha
  Sarrà misa la vardeddha.


 5. A sceccu vecchiu carrica rausu.


 6. A la jumintina
  Cravaccacci la schina,
  A li cavaddhi
  Cravaccacci li spaddhi.


 7. A la livata di lu varduni
  Cumpariscinu li crustani.


 

 

 

 


Chiffari

 1. Accatta caru e vinni mircatu.


 2. Accatta pi quattru e vinni pir ottu.


 3. Addumanna sempr'assai
  ch'a calari ci sarrai.


 4. Di mircatu accatta assai,
  e di caru pigghia picca.


 5. A lu pigghiari affùddhati,
  A lu pacari scàcciati.


 6. Ammatula si pisca
  S'a ll'amu nun c'è isca.


 7. A novu nioziu novu cunzigghiu.


 8. A santu chi nun zura,
  Nun ti cci addinucchiari


 9. Caru vinni e giustu misura.

 10. cu' runa prima duna rirennu,
  cu' runa dopo runa chiancennu.


 

 

 

 


Picciuttanza

 1. M prisenza di vecchi parra picca.


 2. A ciancu lu picciutteddhu
  E' sempri bonu lu vicchiareddhu.


 3. a li picciotti li puma, a li vecchi lu libbru.


 4. A li vecchi ci mancanu li forzi e ci criscinu li pititti.


 5. Anni e piccati sunnu chiossai di quantu si rishinu.


 6. A santi vecchi nun zi cci addumanna lampi.


 7. Ascuta a li vecchi ca nun ci la sgarri.


 8. A testa bianca spissu sennu manca.


 9. A vecchi e stranii nun ci aviri fidi.


 10. Crushifissu vecchiu nun ha chiù ncenzu.


 11. Cu' è picciutteddhu, nun è puvireddhu.


 12. Cu' havi dinari e amishizia,
  picca stima la giustizia.


 13. Cu' chiù campa, chiù mpinatisci.


 14. Cu' di li vecchi si nnamura,
  Si la pila la vintura.


 15. Cui di vinti nun za, di trenta nun fa, di quaranta nun ha,
  Né mai sapirà, né mai farà, né mai avirrà.


 

 

 

 


Malatì

 1. A cu' havi la frevi, lu meli ci pari amaru.


 2. Ar ogni duluri rimedia la morti.


 3. Ahi! moru moru! - Acqua caura e firriolu.


 4. A la morti s'accummogghianu li detti e li difetti.


 5. A la nfirmitati si canusci la sanitati.


 6. Asciutti li peri, caura la testa,
  e di lu restu campa di bestia.


 7. Assai megghiu addivintirai,
  Si a la morti pinzirai.


 8. Casa ca di lu suli 'un è viruta,
  Di lu mericu' è spissu visitata.


 

 

 

 


U tempu

 1. Acqua d'austu, ogghiu, meli e mustu.


 2. Acqua d'aprili lu porcu accidi, lu voi ngrassa e la pecura riri.


 3. Acqua di maju assuppa viddhani e signuri quantu ni ncontra.


 4. Acqua e suli fa lavuri,
  Acqua e ventu fa furmentu.


 5. Austu cushina e Sittemmaru amminestra.


 6. A la Cannilora di lu nmernu semu fora.


 7. A la santa Cannilora,
  si cci nivica o ci chiova,
  quaranta jorna ci nn'è ancora.


 8. A la Cannilora ogni addhina veni ar ova.


 9. Annata di nivi, annata r'alivi.


 10. Sciloccu mplena e Maistrali figghia 

 

 

 


Puvirtà e ricchizza

 1. Ncumincia a arricchiri cu' ncumincia a disprizzari ricchizzi.


 2. Ahi, ahi,ahi! tri voti ricu,
  cu' cari 'm puvirtà perdi l'amicu.


 3. A riccu nun prumettiri, a poviru nun mancari.


 

 

 

 


Sori e parrini

 1. Biata dha casa chi havi 'na chirca rasa.


 2. Cavaleri, parrinu e malu passu,
  dinni beni e stacci arrassu.


 3. Cu' ama Diu di tuttu cori
  filishi campa e filishi mori.


 4. Cu monashi e surdati
  nun cogghiri amistati.


 5. Cui sempri viri a prushissioni e a missi,
  lignu nun è pi fari crushifissi.


 

 

 

 


U manciari

 1. A nushi e ficu stacci amicu.


 2. A pani schittu
  lu veru cumpanaggiu è lu pitittu.


 3. N taula ci voli facci di monacu.


 4. Na custera mancia li scoddhi
  Ch'a manciari carni 'n casa ti cci fai i caddhi.


 5. Cashu, pira e pani
  nun è cibbu pi viddhani.


 6. Carni di castratu
  R'unni a pigghi pigghi sì gabbatu.


 7. Carni di voi, manciani quantu poi.


 8. Carni e pisci, la lita ti crisci.


 9. Carni fa carni, pani fa panza, vinu fa danza.


 

 

 

 


Cuntrati

 1. A Caccamu ci sunnu l'abbutati
  A Termini li scavuzzi sapuriti,
  M Palermu li rosi spampinati,
  beddhi di fora e di rintra purriti.


 2. A Cartaggiruni cuscenzi pilusi e cruni di quinnishi posti.


 3. Acqua negghi e nigghi,
  e parrini cu li figghi,
  cummissari e diligati
  a Polizzi li truvati.


 4. Casteddhuvitranu,
  riccu di milinciani e vinu bonu.


 5. Catania, giammerghi ri sita.


 6. Cavaddhi rausani,
  muli spaccafurnari,
  e scecchi muricani.


 7. Ciaramunti, muni d'oru,
  Ogni fimmina vali un trisoru.


 8. Cu' va 'm Palermu e nun vidi Murriali,
  si nni parti sceccu e torna armali.


 9. Cu' voli pani, ntra li Giurgintani,
  cu' voli pasta ntra li Licatisi,
  dinari l'addumanna e Jashitani,
  ogghiu e summaccu nni li Tirminisi.


 10. Carrica-sali li Trapanisi,
  biddhizzi rari li Muntisi.


 11. Cuntuttu ca Missina havi portu,
  Pi la beddha Palermu è sempri un ortu.


 12. Diu ni scanza di lu sbirru sishilianu,
  e di chiù quann'è palermitanu.


 13. Girgenti,
  bona terra, trista genti.


 14. L'occhiu di la Rausana
  fa nesciri la serpi di la tana.


 15. Minioti, testi foddhi e cori moddhi.


 16. Missina ncignusa,
  Palermu pumpusa.

  Missina la ricca,
  Palermu la licca.


 17. Murriali shittà senza cunfortu,
  o chiovi e tira ventu o sona a mortu.


 18. Nobbili e ricchi su' li Missinisi,
  capi di regnu li Palermitani,
  cori cuntentu su' li Catanisi,
  ricchi di pisci li Cifalutani.


 19. Palermitani,
  Dui tarì di cumpanaggiu e du' grana 'i pani.


 20. Palermu è omu dabbeni,
  cu' va va e cu' veni veni.


 21. Partinicu, bon paisi,
  bonu vinu, picca spisi.


 22. Petrafennula di Modica, pani di Rausia e alivi di Chiaramunti.


 23. Pi mennuli muddhisi all'Arauna,
  e pi picciotti beddhi a la Favara.


 24. Pi surfaru, furmentu, vinu e lani,
  viniti ne paisi sishiliani.


 25. Si Catania avissi portu,
  Palermu fussi mortu.


 26. Si missina avissi jardini,
  Palermu fora casalini.


 27. Sirausa, terra amurusa,
  Cu cincu grana ci mancia, vivi e campa la carusa.


 28. Si viri un grecu e un lupu,
  mira a lu grecu e lassa lu lupu.


 29. Si voi pruvari li peni di lu nfernu,
  lu nmernu a Missina e la stati 'm Palermu.


 30. N Trapani, russi curaddhi,
  Ni lu Munti li picciotti beddhi.


 31. Viri Palermu e gori,
  Viri Napuli e poi mori.


 32. Voi donna beddha? curri a Sirausa;
  laria la voi, curri a Terranova,
  Va a Rusulini si la voi lagnusa,
  e a Spaccafurnu si la voi a la prova.


 

 

>

25.12.2016