●  Scriviri i cunzunanti
●  I Nomi
●  L' articuli
●  I Priposizioni cull'articulu.
●  I Prunomi
●  Verbu Ausiliariu
●  Verbi
●  L' avverbi
●  U Sonnu - Canzuna
●  Comu si munna a ficurinnia
●  U pumaroru siccagnu

 

 

F O R U M       SIăILIANU

 

 

 Scriviri i cunzunanti

I cunzunanti cumposti
     Quannu si scrivi, s'accoppianu 'na cunzunanti e 'na vocali pi scriviri un zonu chi veni ri 'n mucca. Per˛, comu Ŕ saputu nta tutti i linĝui ru munnu, tanti voti nun abbasta 'na cunzunanti pi rapprisintari un zonu chi veni parratu e allura s'accoppianu dui, tři, o addirittura quattřu cunzunanti, pi putiri scriviri u sonu di 'na cunzunanti parrata.
    'N zišilianu aemu napocu ri cunzunanti chi nun zunnu parrati na nuđđa autřa parti ru munnu: li chiamamu "Cunzunanti autoctoni", picchý sunnu parrati sulu ni niautři. E comu l'am'a scriviri, ca nun esisti nall'arfabbetu latinu a cunzunanti adatta?
Pigghiamu 'na parola comu fu tintatu di scrivila no passatu:

 • Hjiocca: PitřÚ a scrissi accussý.
 • Xocca: Ci fu cu' usau a 'X' pi fari ssu sonu cunzunanticu.
 • Sciocca: Addirittura fu pigghiata sta cunzunanti chi canuscemu, e chi sapemu ch' 'un appatta
 • Shocca: Ora stamu usannu sta 'š' chi Ŕ canusciuta nternaziunalmenti
 • šocca: Arriniscennu a mettisi tutti r'accordu, macari accussý.

Ma i linĝuisti s'hann'a dišidiri, nun ponnu fari finta di nenti e lassari 'n manu e pueti (spissu scarpara e muratura), u modu di parrari e scriviri a linĝua parrata re sišiliani.
    Comu ssa cunzunanti chi vittimu, na linĝua sišiliana ci n'Ú autři, ch'am'a třuvari u modu di scriviri. Stu sturiu Ŕ 'na pruposta e n'azioni pratica, 'n mancanza di dišisioni pigghiati no passatu. Nun pirmettu ca mi si riši chi a linĝua sišiliana si scrivi accussi o accussÓ sulu picchý a scrivinu i pueti.
    Vi ricu a viritÓ: Haiu parenti pueti e iu a me linĝua sišiliana 'n manu a iđđi 'un ci a lassu.


 'J' esti na Semivucali o na Semicunzunnti?
     Si frecuenti stu sturiu di fonetica, t'adduni ca n zišilianu ci sunnu sillabbi brevi chi dopo r'iđđi vonnu na cunzunanti forti, anzi forti e doppia.
Pi sapiri si sta J Ŕ na semivucali o na semicunzunanti, abbasta metticci ravanti una ri ssi sillabi brevi řinfurzanti, e viri cancia e veni radduppiata.
Si chissu nun succeri, significa ca nun esti na semicunzunanti, ma na semivucali, o addirittura a vucali I.

 • Nun zi joca mentři si mancia - Va ă ghiucari fora.
 • Jacu e ghi˛ - Jo ĕ ghiacu.
  (Veni řinfurzata, perci˛ esti na semicunzunanti).
 • O cavađđu ci piaši manciarisi a Jina.
  - Na coffa ru cavađđu nmiscacci faveđđa ĕ Jina.
 • U ferru ri cavađđu scanza a Jella.
  - U attu niuru porta scalogna ĕ Jella.
  (Nun veni řinfurzata, perci˛ esti na semivucali).

 

 

 

 

I Nomi

    I nomi sišiliani hannu origgini di tanti culturi: Feniši, Greši, Latini, Arabbi, Normanni, Spagnoli, Francisi. Ognunu ri ssi populi lassau na nostřa terra usanzi e palori.
    Ci fu unni privaleru i greši comu na Sišilia orientali, o i Feniši comu na Sišilia occidentali, e chi¨ ri tutti i latini. Cancianu i palori, cancia u modu di parrari, cancianu l'usanzi. Ma in linia ri massima putemu riri ca a linĝua sišiliana pigghiau tutti ssi palori e li fiši addivintari sišiliani.
    Chissu successi picchý a řarica du parrari sišilianu veni di chi¨ luntanu ancora, veni du parrari ri Siculi e di Sicani. E tutti li palori chi i populi hannu purtatu ccÓ vennu ammanzati a ssu parrari anticu.
Nall'era muderna, quannu rišemu ca 'n zišilia ci sunnu tanti dialetti, 'n miritÓ c'esti na sula linĝua, sulu ca di locu e 'n locu cancianu napocu di palori, ma no parrari, ssi palori diffirenti vennu usati nta tutta la Sišilia a la stessa manera.1a Declinazioni 2a Declinazioni 3a Declinazioni
a canna
a pasta
a sella
a testa
a scena
a cura
a spiaggia
a scala
a řisata
i canni
i pasti
i selli
i testi
i sceni
i curi
i spiaggi
i scali
i řisati
u cađđu
l' occhiu
u sceccu
u saccu
l' arvulu
u mutu
u šeusu
u taulu
u specchiu
i cađđi
l' occhi
i scecchi
i sacchi
l' arvuli
i muti
i šeusi
i tauli
i specchi
u pani
a matři
a piši
u pisci
u cani
a utti
a fauši
u peri
u renti
i pani
i matři
i piši
i pisci
i cani
i utti
i fauši
i peri
i renti
4a Declinazioni 5a Declinazioni 6a Declinazioni *
l' 0vu
u pisu
u pusu
u iritu
l' uvitu
u řologgiu
u řimu
u firraru
u sicchiu
l' ova
i pisa
i pusa
i irita
l' uvita
i řologgia
i řima
i firrara
i sicchia
u carvuni
u saluni
u casciuni
u maruni
u scaluni
u arzuni
u cantuni
u timuni
u miluni
i carvuna
i saluna
i casciuna
i maruna
i scaluna
i arzuna
i cantuna
i timuna
i miluna
u feu
u tettu
u sonnu
u jocu
u pettu
u leccu
u šircu
u třenu
u cuntu
i feura
i tettura
i sonnura
i jocura
i pettura
i leccura
i šircura
i třenura
i cuntura

* Si usa pi agghiunciri un zignificatu astřattu a certi nomi:
 • I tetti staianu carennu, pi chissu li fiši aggiustari.
 • Ne banni nostři i tettura sunnu a tirrazzi.


 • A stazioni ci sunnu dui třeni fermi.
 • I třenura caminanu supr'e binari.
   Ma ci sunnu paroli chi hannu u plurali propriu accussý:
 • U Bagghiu esti un locu unni i massari arricogghinu i cosi r'iđđi.
 • Ne locura unni 'un ci sunnu arvuli pari un disertu.

 

 

 


L' Articuli

 

    I nomi sišiliani chi ncumincianu cu 'na vocali vonnu l' articulu determinativu Lu, La, Li, ma cu l'apostřofu:L'

 • L'arvulu, l'ogghiu, l'aliva, L'ami.


 • ma no l'atta o l'uši picchý 'n miritÓ Ŕ . . .

 • la 'atta = la (g)atta, la 'uši = la (v)uši:
 • La atta, lu ađđu, li ammi, la uši, la utti
 •  

  Picchý ravanti a sti nomi c'Ŕ 'na cunzunanti, puru s''un zi viri.

  Masin˛ Ŕ megghiu scriviri, comu pi tutti l' autři nomi,
  l' articulu determinativu cuntřattu:  ū, ā, ī.
 • A atta, u ađđu, i ammi
 • , a uši, a utti.
 • A pasta, u pani, u vinu, i peri.
 • Priposizioni articulati

  Articuli

  Pripusizioni

  L' U A I Un note
  Di
  Ri
  Di l'
  Ri l'

  Du
  Ru
  Da
  Ra
  Di
  Ri
  Dun
  Run
  Forma debole D in R
  Di + prep. In = *
  A All' O A E On -
  Da
  Ra
  Dall'
  Rall'
  Do
  Ro
  Da
  Ra
  De
  Re
  Don
  Ron
  Forma debole D in R
  Cu Cull' Cu Ca Chi Cun
  Pi Pill' Pu Pa Pi Pun Pi + prep. In = **
  In -' N Ni l' Nu Na Ni Nun nel, nella
  In a Nall' No Na Ne Non sopra/presso a il
  Inta a Ntall' Nto Nta Nte Nton dentřo a il

  Priposizioni Composti


  * Di+In = Din / Rin:
  - Rin marca, pi taliari u funnu ru mari ci voli u střumentu chiamatu 'u specchiu'.

  ** Pi+In = Pin:

  Pi ghiri a Milanu Ŕ megghiu pigghiari l' apparecchiu,
        ma ... pim Palermu abbasta a currera.
  (A 'N' ravanti a labbiali 'P' addiventa 'M'.
  Ma a stessa frasi havi un z˛ modu a sicunnu ru nomi:
 • ... pin Třapani abbasta a currera.
 • ... pi Missina abbasta a currera.
 • ... pir Enna abbasta a currera.

 • Chissu picchý Ŕ na sinzibbilitÓ ru linĝuaggiu di sišiliani nun criari 'cacofoniý no parrari (... e no scriviri).


   

   

     I Prunomi  I prunomi pirsunali suggettu:
  Iu, Tu, Iđđu-Iđđa, Nuatři (Niautři), Vuatři(Viautři), Iđđi.

  I prunomi pirsunali cumplementu:
  Mi, Ti, Si, Ci, Ni, Vi, Si, hannu l'accentu lonĝu e ne frasi normali nun fannu řaddoppiamentu.
  Es.: ăicciu si jucau tutti i sordi
  Dopu 'si' c'Ŕ a cunzunanti debbuli'j' di 'jucau'.

  Ci sunnu dui casi unn' Ŕ ca ssi prunomi fannu u řafforzamentu ra cunzunanti chi veni appressu:
  - Appressu c'Ŕ u pronomi řafforzativu monolillabbu 'Ni'.
  - Appressu c'Ŕ l'avverbiu locativu 'Cci', chi per˛ Ŕ giÓ sempri doppiu di s˛.

  Esempi:

  Prima unn'Ŕ ca i prunomi nun fannu řaddoppiamentu:

  - Mi vaiu a pigghiu u suli a mari.
  - Ti pari giustu ca chiovi ntall' estati?
  - Si misi i manichi curti ca fa cauru.
  - Ni manciamu u gelatu.
  - Vi fašistuvu u bagnu?
  - si raperu 'na putia.

  Ora esempi unn'Ŕ ca e Prunomi Pirsunali cci veni appressu u Prunomi Řafforzativu 'Ni':

  - Mi nni vaiu a mari.
  - Ti nni retti chiossai.
  - Si nni pigghiau chiossai.
  - Ni nni jiemu a mari.
  - Vi nni jiti?
  - Si nni pinteru.

  Ora esempi unn'Ŕ ca e Prunomi Pirsunali cci veni appressu l'avverbiu locativu 'Cci':

  - Mi cci jettu iu.
  - Ti cci misi u broru.
  - Si cci bucau a řota.
  - Ni cci purtao Francu.
  - Vi cci mittistuvu r'impegnu.
  - Si cci řumpiu u muturi.

   

   

   

   


  Verbu ausiliariu


  Verbu aviri avutu avennu ha aviri
  Iu haiu avia happi avissi
  Tu hai avivi avisti avissi
  Iđđu havi avia happi avissi
  Niautři     avemu * aviamu happimu avissimu
  Viautři   aviti aviavu avistuvu avissivu
  Iđđi hannu avianu happiru avissiru
  * Dintřa a parola a cunzunanti V, 'n modu usuali, Ŕ aspirata: ' Aemu; Amu; Emu: amu statu, emu jutu, 'un amu finutu . . .
  Aiti, Aiamu, Aianu.

  Iu haiu a = ha ffari
  Tu hai a = ha ffari
  Iđđu havi a    = hav' a ffari
  Niautři   avemu a = aem'a ffari
  Viautři aviti a    = ait' a ffari
  Iđđi   hannu a    =hann'a ffari

  Iu avia a = aia a ghiri
  Tu avivi a   = aviv' a ghiri
  Iđđu avia a = aia a ghiri
  Niautři aviamu a   =aviam'a ghiri
  Viautři aviavu a   =aviav'a ghiri
  Iđđi avianu a   =avian' a ghiri

  Iu happi a = happ' a curriri
  Tu avisti a = avist' a curriri
  Iđđu happi a = happ' a curriri
  Niautři happimu a  =happim'a curriri
  Viautři avistuvu a   curriri
  Iđđi happiru a = happir'a curriri
  U stessu pi    'avissý

   

   

  I Verbi

  Verbu essiri statu essennu ha essiri
  Iu sugnu era fui fussi
  Tu eri fusti fussi
  Iđđu Ú, esti, eni era fu fussi
  Niautři semu eramu fomu fussimu
  Viautři siti eravu fustivu foravu
  Iđđi sunnu eranu foru fussiru
  Verbu putiri pututu putennu ha putiri
  Iu pozzu putia potti putissi
  Tu poi putivi putisti putissi
  Iđđu putia potti putissi
  Niautři putemu putiamu pottimu putissimu
  Viautři putiti putiavu putistuvu putissivu
  Iđđi ponnu putianu pottiru (puteru) putissiru

  Verbu stari statu stannu ha stari
  Iu staiu stava stesi stassi
  Tu stai stavi stasti stassi
  Iđđu sta stava stesi stassi
  Niautři stamu stavamu (Staiamu) stesimu stassimu
  Viautři stati stavavu
  (Staiavu)
  stastivu stassivu
  Iđđi stannu stavanu
  (Staianu)
  stesiru stassiru

  Verbu jiri jutu jennu ha ghiri
  Iu vaiu jia jivi jissi
  Tu vai jivi jisti jissi
  Iđđu va jia jiu jissi
  Niautři jemu jiamu jemu jissimu
  Viautři jiti jiavu jistivu jissivu
  Iđđi vannu jianu jeru jissiru

   

  U Tempu Futuru

       N zišilianu 'un zi riši "Iu virr˛ arrÚ l' annu vinturu", ma "Iu vegnu arrÚ l' annu vinturu". U tempu futuru Ŕ usatu cu tempu presenti nta tutti i casi.
       U tempu futuru Ŕ usatu sulu non modu dubitativu:

       - pi ghiri ri m Palermu a Catania ci vurrÓ 'na třina r' uri.
       - SarÓ comu riši tu, ma a mmia 'un mi cunminci!
       - "Sicunnu tia quant' anni havi?" - "Mah! AvirrÓ na vintina r' anni!"


   

   

   

  Modi di riri avverbiali

 • Di modu:

 • St'avverbi sulu řaramenti e malamenti finiscinu cu '-menti',
  ven'a diri un aggettivu chi si cci agghiunci +menti:
  raru-raramenti, malu-malementi.
   Di solitu sunnu palori o frasi avverbiali.
  • abbersu, accura, azzanfas˛, a tři tubba, a chichiric˛, attinchitŔ, masin˛, a manzu a manzu, a umma a umma, cu nicch' e nacchi, ammatula, ussu tu ussu iu, . . .
  • RIPETIZIONI: terra terra, ruši ruši, bonu, bonu, manzu manzu, arašu arašu, papali papali, . . .

 • Di Tempu:
  • lunniriria, duminicaria, anni narrŔ, tannu, ri tannu 'm poi, [dui] jorna stu jornu, fin'a tannu, dorannavanti, a scurat''u suli, nton momentu, ri jorn' e 'n gnornu, ogni tantu . . .
  • RIPETIZIONI: ora ora, subbitu subbitu, lestu lestu, arašu arašu . . .

 • di Locu:
  • a dhitta, a manca, pagghiriđđÓ, pagghiriccÓ, 'n arrŔ, 'n avanti, ne banni mei, pagghir'ar autu, pagghiri sutta, dhocu, dhÓ, ccÓ, dhassutta, dhassupra, ccassupra, ccassupra, dhocu sutta, dhocu supra, fari pass' e spassa, . . .
  • RIPETIZIONI: autu autu, vasciu vasciu, peri peri, casa casa, terra terra, luntanu luntanu, višinu višinu,   . . .
  • Cci [ nun cunfunniri u prunomi Ci cu Cci avverbiu di locu]:
   cci vaiu iu, cci u misi iu, nun cci mettu chi¨ peri . . .

 • di QuantitÓ:
  • A uffa, Un zaccu, i naschi chini, chi¨ o menu, ver'assai,
   a picca a picca, napocu, ssapocu, stapocu. . .
  • RIPETIZIONI: picca picca, assai assai, rossu rossu, nicu nicu, . . .

 • Valutativi: Affermativi, di Negazioni, di Dubbiu:
  • casu mai, s'iđđ'Ŕ beru, socch'Ŕ ghiŔ, ma quannu mai, manc'apposta, 'n funnu 'n funnu, senza mai diu, nun fussi autřu chi, . . .
  • RIPETIZIONI: Accussý accussý, forsi forsi, . . .

 • Nterrogativi: ma quannu mai? pi quann'Ŕ?, soccu?

 • Connettivi: nmeši, o cuntřariu, parimenti, cuntuttu, . . .

 •  

   

   

   

  U Sonnu
  Sta canzuna a ntisi ri nicu. A cantavanu i carritteri cuann' avianu a fari střata lonĝa.

  . . . e m'arruspigghiai di corpu.

   

  Comu si munna a ficurinnia

  Si tagghianu i rui punti ru fruttu  Si ntagghia pi mezzu šentimetřu ri parti a parti  Chi rui jirita rossi si řapi a scorcia  Si libbira u fruttu  Si pigghia e si mancia.

  Quannu si cogghinu i ficurrinnia
  s' hav' a star' attentu e spini.
  P' 'un spinarisi
  Ú megghiu mettisi i nĝuanti,
  o cogghili cu 'na pezza
  o cun pezz' 'i cartuni.

   

   

  U pumaroru siccagnu

  I pumaroru chi si virinu appizzati ne pennuli no nmernu fussiru tutti nfrarišuti s'avissiru statu abbivirati na so criscita. I viđđani, nmeši, hannu na manera di falli crisciri senza essiri abbivirati, accussi ponnu stari tutta la nmirnata a purtata ri manu pi fari sarsi nzalati.
  Mpratica, sunnu fatti crisciri 'a la siccagna', e ora, pinzannu e tanti cosi chi m'haiu mparatu ascutannu i viđđani, vi ricu n linia ri massima di soccu si třatta.

  Cuannu no nmernu chiovi, l'accua třasi no terrenu e si nfila funnu ar assammarari la terra. Battennu nall'erva e ne tuffuna, l'accua nchiana tutti cosi, e cuannu arriva a primavera i campagni sunnu tutti dammaggiati ca nun zi po' siminari nenti.

  E ssi si simina cuarche cosa, rura picca, picchý appena ncumincia a cuariari u suli, tutta l'accua chiuvuta no nmernu si nni va all'aria, e siccanu pumaroru, arvuli e tutti l'ervi.
  Allura soccu střummintiaru i viđđani? P''un  fari scappari l'accua chi s'avia sarvatu n funnu, supra smovinu u tirrenu, accussý u cauru du suli nun arriva a cuariari l'accua e a terra nfunnu, e l'accua nun addiventa vapuri, e arresta sutta terra.

  Na ota, stu třavagghiu di smoviri a terra, vinia fattu chi vestii e l'aratu. Ti poi mmagginari u sirvizzu suratu, spešarmenti cuannu eranu sarmati ri terra, ma no nostřu casu, pi pumaroru nun ci vulia tantu tirrenu; era na speši du ortu, puru si spissu u pumaroru vinia, e veni, curtivatu ne feura.

  Poi vinniru i třattura, e ora i motozappi e i fresi, ca cuegghiŔ, chi havi anticchia ri terra, si po' fari u so ortu e siminarisi i pumaroru e tutti i virduri chi voli.

  Comu rissimu, sta motozappa smovi a terra pi na vintina di šentimetři n funnu, e fa na cuperta di terra smovita supra a terra rura di nfunnu.

  E' chissu chi ora viremu, chi aiuta a fari crisciri ssi pumaroru chi si ponnu sarvari pi tuttu lu nmernu.

  Supra ssa terra smovita, per˛, nun zi p˛ siminari nenti, picchi esti tirricciu chinu r'aria e di suli, e soccu ci veni siminatu, appena aisa u suli a matina, anzi ch'Ŕ sira ci sunnu tutti cosi sicchi. Hai chi ghittari accua! aviss'a stari ogni gnornu, matina e sira a abbivirari, picchý appena tocca l'accua u suli la fa scuagghiari.

  U třuccu Ŕ ca s'avissi a arrivari a fari crisciri i chiantimi cu l'accua chi c'Ŕ sarvata n funnu e chi si depositau pi tuttu lu nmernu.

  E propriu chissu fannu i viđđani, va siminanu a simenza, no na terra smovita, ma na terra cumpatta ru funnu.

  Fannu na conca e řascanu a terra finu a arrivari a la terra cumpatta. Dhocu schipentanu un pumaroru, e ci mettinu supra anticchia di purvurazzu.

  A stu puntu a simenza cumincia a sentiri l'accua chi acchiana ri sutta, arašu arašu; si riši 'pi capillaritÓ'.

  Si cu tempu, a cuperta smovita ri supra acchianca, e u suli ncumincia a fari cuariari a terra di sutta, allura si fa nautřa passata di fresa a smoviri a terra.
  Ora sta terra, nall'estati, Ŕ sicca e si spurvurazzia subbitu, e chissu Ŕ bonu, picchý stu purvurazzu chi vola nall'aria si posa supra i fogghi ri pumaroru. Stu purvurazzu supra i fogghi attira, nna chianta, l'accua ri sutta, e si viri tuttu nall'ortu sti pumaroru virdi e tennari, mentři tuttu n tunnu ci sunnu ervi sicchi.

  Cuann'Ŕ u tempu u pumaroru si cogghi e s'appizza ne pennuli comu vittimu na ssi fotografý.


  U pumaroru siccagnu

   

  <p>Dalla lingua siciliana, con i media e la scolarizzazione di massa, e dopo l&#8217;enorme sviluppo tecnologico, molte espressioni e molti vocaboli sono scomparsi, ment&#345;e alt&#345;i, si sono contaminati con l&#8217;italiano, ma i fondamenti ortografici permangono.<br> <br> Il rotacismo<br> Dalla lettera greca ro ( ossia la r) , Ŕ la tendenza a t&#345;asformare in &#8220;r&#8221; la &#8220;l&#8221; e la &#8220;d&#8221; intervocaliche latine, per cui . . .:<br> <br> colpu - corpu<br> alba &#8211; arba<br> almu &#8211; armu<br> almenu &#8211; armenu<br> altizza &#8211; artizza<br> ridiri &#8211; ririri<br> vidiri &#8211; viriri<br> sveltu &#8211; svertu<br> pulviri - purviri<br> La d iniziale di parola Ŕ governata dalla legge fonetica che abbiamo visto in questo studio.<br> <br> Nella pronuncia e nello scrivere,tutte le parole acquistano un senso preciso solo in un contesto, a maggior ragione quelle che hanno subito il rotacismo, alt&#345;imenti cosa distinguerebbe ceru nel significato di cielo da ceru in quello di cero?<br> La &#8220;l&#8221; dinanzi a consonante.<br> La l del latino dinanzi a consonante, soprattutto la t, si t&#345;asforma in u (raramente in r). <br> Latino: alter, altus, saltus, falsus, <br> Siciliano: aut&#345;u, autu, sautu, fausu (ma talvolta farsu).<br> <br> <br> L&#8217;assimilazione<br> Caratteristica Ŕ l&#8217;assimilazione delle consonanti liquide l ed r da parte di quelle che le seguono: dirlu, farlu - dillu, fallu.<br> L&#8217;assimilazione della d da parte della n a proposito dell&#8217;avverbio temporale quando, del gerundio dei verbi, e di alt&#345;e parole come lavanda, mondo, ecc., assimilazione comune a quasi tutte le parlate siciliane: Quannu vinisti? Iennu facennu; Profumu di lavanna; Chistu Ŕ u munnu, ecc. <br> <br> <br> La C debole<br> Un&#8217;autentica raritÓ, ch&#8217;io sappia forse un unicum siculo nel panorama delle lingue neolatine, Ŕ l&#8217;aspirata di chiara derivazione greca.<br> E&#8217; difficilissima la pronuncia per i non siciliani, che non hanno potuto impararla da bambini, impossibile la t&#345;ascrizione esatta perchÚ in italiano e sulla tastiera dei nost&#345;i computer non esiste una lettera che l&#8217;esprima (Ŕ stato provato a scriverla con ji-, x-, š-), ma non soddisfa tutti, finchÚ non si Ŕ d&#8217;accordo in tutta la Sicilia di usare una di queste soluzioni. Anche sapendo che molti non contemplano questa consonante, volendo scrivere solo c-. Le parole italiane fiore, fiume, fiumara, soffiare, e simili, in siciliano vengono scritti ciuri, ciumi, sciumara e sciusciari; che andrebbero invece scritte come i fonemi consigliano: šuri, šummi, šumara e šusciari.<br> <br> Alt&#345;i problemi di scrittura<br> Una lingua unitaria, che abbia una qualche ufficialitÓ con tutti gli obblighi di precisione che essa comporta, soprattutto per gli atti pubblici (il siciliano ha avuto pochi sbocchi letterari, molto rari per la prosa, un po&#8217; pi¨ frequenti per la poesia) <br> deve risolvere i problemi linguistico-letterari, soprattutto ortografici. Finora hanno sempre provveduto, pi¨ o meno ingegnosamente ed efficacemente, ma in maniera isolata, i letterati stessi, creando ciascuno una propria lingua e una propria ortografia, che andava ben al di lÓ della parlata locale: cosý hanno fatto il palermitano Giovanni Meli, il catanese Domenico Tempio, Ignazio Buttitta di Bagheria, il catanese Francesco Guglielmino, Santo Calý di Linguaglossa, e alt&#345;i. Tutti poeti coltissimi di notevole valore (alcune poesie del Meli furono t&#345;adotte in italiano addirittura anche dal Foscolo).<br> Ma proprio la mancanza di soluzioni comuni e codificate, lascia ancora irrisolti i problemi riguardanti soprattutto l&#8217;ortografia e la t&#345;ascrizione di alcuni suoni del nost&#345;o dialetto.<br> Leggendo picciriddu un italiano del nord pronuncerebbe il gruppo ddu come il finale della parola italiana freddo, cosa che non sarebbe esatta, perchÚ nella nost&#345;a pronuncia le due d di picciriddu si sviluppano in una palatale e talvolta in una mezza r, che per˛ sarebbe &#8211; forse &#8211; eccessivo scrivere.<br> Similmente noi siciliani non pronunciamo t&#345;oppu, t&#345;avi, t&#345;i come in italiano si pronunciano t&#345;oppo, t&#345;ave, t&#345;e, ma spingendo la lingua in avanti nella bocca semichiusa, quasi fino a toccare l&#8217;arcata dentaria superiore, e facendo passare l&#8217;aria t&#345;a i denti.<br> In maniera simile pronunciamo anche la r iniziale di parole quali Roma, rumore, ruspa.<br> Quali segni grafici pot&#345;ebbero essere utili a rendere questi ed alt&#345;i suoni del siciliano? Ma forse, t&#345;attandosi di un dialetto, non vale tanto la pena stare ad affannarsi per questo. Va bene Rh? rhurusu (= ironico, pungente). Un milione di dollari a un veneto, figlio di veneti, nato e cresciuto in veneto, che la pronunci come un siciliano!<br> <br> Latino, italiano, siciliano <br> Per quanto riguarda la grammatica e la sintassi, il siciliano comune ha l&#8217;uso abituale, di derivazione spagnola, della preposizione a dinanzi al complemento oggetto, preposizione assente in latino e in italiano t&#345;attandosi di un complemento diretto: Assira vitti a to pat&#345;i chi passiava (Ieri sera ho visto tuo padre che passeggiava).<br> Del siciliano, se si ast&#345;ae dalla contaminazione subita a contatto con l&#8217;italiano, si pu˛ dire ch&#8217;Ŕ molto pi¨ vicino al latino del toscano, ch&#8217;Ŕ il fondamento della lingua italiana. Come il latino, ad esempio, i verbi siciliani nell&#8217;indicativo hanno solo sei tempi, anzichÚ otto, perchÚ il passato prossimo e il t&#345;apassato prossimo sono di recente acquisizione e ancora non molto usati. Infatti, preferiamo dire: iddu fu e non iddu ha statu.<br> A dire il vero, anzi, non Ŕ esatto nemmeno dire che i tempi siano sei, perchÚ i volgari, nati dal latino parlato dal popolo (vulgus), non hanno ereditato il futuro, che era del latino dotto.<br> Nelle lingue moderne il futuro Ŕ stato ricreato dai letterati, in Italia a partire dalla Scuola poetica siciliana, fondendo l&#8217;infinito dei verbi col presente del verbo avere: ho da amare, amare-ho, amer˛; hai da amare, amare-hai, amerai, ecc. Nel latino classico c&#8217;era invece un preciso suffisso temporale del futuro: amabo, amabis, ecc.<br> Se noi brontesi (e i siciliani in genere) oggi vogliamo esprimere il futuro, e non siamo suggestionati, magari inconsciamente, dalla conoscenza dell&#8217;italiano, cosa facciamo? O usiamo un complemento (o avverbio) di tempo seguito dal presente (Dopurumani vaju a Roma), oppure usiamo il verbo avere seguito dall&#8217;infinito: Prestu haiu a ghiri a Roma. Espressioni come jir˛ sono dotte, cioŔ create a tavolino da letterati. Il che non Ŕ un peccato di lesa maestÓ, per˛ . . .<br> Come il latino, il siciliano originario non ha il condizionale.<br> Latino: si voluisses fecisses &#8230; (doppio congiuntivo).<br> Italiano: se tu avessi voluto avresti fatto (congiuntivo + condizionale);<br> Siciliano si tu avissi vulutu avissi fattu &#8230; (doppio congiuntivo).<br> Forme come faria, saria, ecc, usate in alcune parti, sono dovute a contaminazione con le lingue nazionali neolatine, e comunque non esistono nel siciliano generico.<br> <br> <br> Uso dei verbi ausiliari<br> Un aspetto importante delle lingue Ŕ rappresentato dall&#8217;uso dei verbi ausiliari. In latino l&#8217;unico ausiliare Ŕ esse (essere), usato soltanto per le forme passive composte, cioŔ per quelle del perfetto e dei tempi che da esso derivano. Infatti tutte le forme attive (amaveram = avevo amato; amavero = avr˛ amato ecc.) e quelle passive del presente, e dei tempi derivati dal tema del presente, hanno forma semplice: amor (sono amato), amabor (sar˛ amato), amer (che io sia amato), amarer (che io fossi amato), ecc.<br> Soltanto il perfetto passivo, e i tempi che derivano da esso, sono composti: amatus sum, amatus eram, amatus essem (fui amato, ero stato amato, fossi stato amato), ecc.<br> Nelle lingue romanze, invece, sono composte tutte le forme passive, non esistendo una desinenza passiva, e sono composte anche parecchie di quelle attive.<br> L&#8217;italiano, unica lingua romanza, per formare le forme passive non usa soltanto il verbo essere, ma anche, sia pure sempre meno frequentemente, il verbo venire. Es. Annibale venne sconfitto a Zama da Scipione. E ancora: il verbo essere in italiano (non in francese e spagnolo, ad esempio) ha un&#8217;ulteriore uso: Ŕ d&#8217;obbligo anche per formare i tempi composti dei verbi int&#345;ansitivi (ovviamente attivi): sono stato, erano andati, fosse venuto, saremmo caduti, ecc.<br> Il siciliano, invece, ignora il verbo venire per fare il passivo e, a somiglianza del francese (j&#8217;ai etÚ) e dello spagnolo, usa il verbo avere per formare tutte le forme composte attive, sia dei verbi t&#345;ansitivi, sia di quelli int&#345;ansitivi: aiu vistu, ma anche aiu statu, avissi vinutu, avia cascatu, ecc.<br> Se c&#8217;Ŕ qualche eccezione, Ŕ per contaminazione con l&#8217;italiano, ossia col toscano, di cui il siciliano Ŕ fratello, non figlio.<br> Nel siciliano il verbo avere Ŕ l&#8217;unico ausiliare delle forme composte attive dei verbi, t&#345;ansitivi o int&#345;ansitivi che siano. Cosa che vale anche per i tempi composti dei verbi riflessivi, per i quali in italiano Ŕ pure d&#8217;obbligo l&#8217;ausiliare essere (mi sono lavato, s&#8217;era vestito, ecc.), ment&#345;e in siciliano si usa sempre l&#8217;ausiliare avere: m&#8217;aiu lavatu, s&#8217;avia vistutu, ecc.<br> <br> I nomi delle piante e dei frutti<br> In latino i nomi delle piante, considerate madri, sono di genere femminile, e i frutti di genere neut&#345;o, il cui nominativo plurale Ŕ sempre in &#8220;a&#8221;: donde poma, pira, (pomi, pere).<br> In siciliano i frutti di solito (ma non sempre) sono di genere maschile, per cui al plurale sono preceduti dall&#8217;articolo &#8220;i&#8221; (ma anche l&#8217;articolo femminile plurale in siciliano Ŕ &#8220;i&#8221;: i fýmmini), ma la terminazione per lo pi¨ Ŕ in &#8220;a&#8221; come in latino: i puma, i pira. T&#345;a i frutti che fanno eccezione, nel resto della Sicilia c&#8217;Ŕ, opportunamente, ficu, che al plurale resta ficu.<br> <br> Nos ed Ego<br> Nos latino (ossia l&#8217;italiano noi) in siciliano si sbizzarrisce in tante voci: nuat&#345;i, naut&#345;i, niaut&#345;i, nui, e forse qualche alt&#345;a voce ancora.<br> <br> Ego latino, da cui io italiano, in siciliano si t&#345;aduce ýu, eu, je, jo, i¨.<br> <br> Il verbo andare<br> Il verbo andare deriva quasi del tutto dai verbi latini vadere (poco usato) e ire.<br> Latino, presente indicativo:<br> eo, is, it, imus, itis, eunt = vaiu, vai, va, jmu, jti, vannu.<br> perfetto: <br> ii, (i)isti, (i)it, (i)imus, (i)istis, ierunt = jivi, jjsti, jiu, jemu, jstivu, jeru.<br> <br> <br> <br> Vocali lun&#285;e o brevi, aperte e chiuse<br> Che le vocali in latino siano lun&#285;e o brevi, non Ŕ senza conseguenza sia per la lettura sia per il significato. La e di venit, quando Ŕ del presente indicativo, Ŕ lunga e in italiano si t&#345;aduce viene; quando Ŕ del perfetto, Ŕ breve e si t&#345;aduce venne.<br> Infatti, le due voci verbali, scritte in maniera identica (venit), dai latini erano pronunciate in maniera diversa. Nella t&#345;aduzione la voce del perfetto raddoppia la consonante che segue.<br> In siciliano il presente e il perfetto latini si t&#345;aducono rispettivamente veni e vinni, per cui nel presente resta la e con una sola n, ment&#345;e la e del perfetto si chiude in i e raddoppia la consonante seguente. (Parleremo fra poco di vocali aperte o chiuse).<br> In generale si pu˛ dire che, passando dal latino all&#8217;italiano, la e lunga diventa ie (viene, diede, lieve, ecc.), quella breve rimane e (re, legge, sette, venne ecc.).<br> Similmente le o lun&#285;e latine in italiano si t&#345;asformano in uo (domus, duomo; ovum, uovo; locus, luogo; homo, uomo, ecc), quelle brevi rimangono o (modus, modo: donum, dono; dos, dotis: dote, ecc.).<br> In siciliano le o e le e latine, brevi o lun&#285;e che siano, restano comunque tali, ma le brevi talvolta tendono a chiudersi.<br> Sempre di derivazione latina Ŕ il problema della semiconsonante i (o, come preferiscono alt&#345;i, semivocale: il bicchiere Ŕ mezzo pieno o mezzo vuoto?), per la solita necessitÓ di rendere con la grafia alcuni suoni siciliani.<br> Molte parole latine cominciano con una i, che non Ŕ una semplice vocale, ma una semiconsonante, tanto che in italiano Ŕ diventata g: ire (gire), iudex (giudice), iocus (gioco), ianuarius (gennaio), Iulius (Giulio), iuvenis (giovane), iam (giÓ), ecc.<br> In siciliano spesso Ŕ rimasta la i latina, ma una i che non pronunciamo libera e sciolta come quella di inter, iter, illuminare, ecc., ma st&#345;usciata e quasi doppia. Per indicarne la particolaritÓ del suono la soluzione pi¨ adatta pot&#345;ebbe essere quella, giÓ adottata da alcuni poeti siciliani, di usare la lettera j.<br> Cosý avremmo:<br> latino: iudex, iocus, ianuarius, ecc.<br> italiano: giudice, gioco, gennaio, ecc.<br> siciliano: judici, jocu, jinnaru, ecc.<br> Semiconsonante nella pronuncia latina era anche la i che seguiva la l intervocalica, tanto che in italiano ha sviluppato una g, e in siciliano, ad abundantiam, due, addirittura con un suono gutturale, che ha fatto scomparire la l.<br> Latino: filius, folium, lilium, melior, mulier, ecc.<br> Italiano: figlio, foglia, giglio, meglio, moglie, ecc.<br> Siciliano figghiu, fogghia, gigghiu, megghiu, mugghieri, ecc.<br> Le vocali, in latino come negli idiomi da esso derivati, riguardo alla pronuncia aperta o chiusa procedono in quest&#8217;ordine decrescente: a, o, e, u, i: massima apertura la a, massima chiusura la i.<br> Cosa, questa dei suoni, di rilievo tutt&#8217;alt&#345;o che scarso, se Ŕ vero che, soprattutto nelle opere letterarie, immagini, sensazioni e sentimenti sono suggeriti anche dal suono delle parole, che pu˛ addirittura ingannare rispetto al senso.<br> Parini e Foscolo chiamarono notturno e immondo il pi¨ bello e grazioso degli uccelli italiani, l&#8217;upupa, ingannati dal cupo ripetersi delle due u. Leopardi nel settimo verso della canzone La quiete dopo la tempesta, che Saba definý il pi¨ luminoso della letteratura italiana, nell&#8217;ultima redazione sostituý splende con appare:<br> &#8230; e chiaro nella valle il fiume appare.<br> Eppure splende come significato Ŕ parola pi¨ luminosa, ma non ha il vantaggio della vocale di massima apertura, la a, ripetuta ben due volte in sintonia col resto del verso.<br> Tornando dopo questa premessa al nost&#345;o tema, passando dal latino all&#8217;italiano i nomi (con l&#8217;eccezione di quelli derivanti dalla quarta declinazione) e gli aggettivi di prima classe hanno la terminazione dell&#8217;ablativo singolare latino: rosa, lupo, console, specie, buono/a. CioŔ, scompaiono molte u e molte i proprie degli alt&#345;i casi (soprattutto del nominativo e del genitivo), sostituite dai suoni pi¨ aperti della o e della e, sicchÚ in generale si pu˛ dire che l&#8217;italiano Ŕ una lingua pi¨ aperta, per quanto riguarda i suoni, del latino.<br> Nel siciliano, invece, accade il cont&#345;ario, perchÚ le parole tendono a chiudersi ulteriormente.<br> Latino (ablativo): ancilla, lupo, consule, domo, fide, ecc.<br> Italiano: ancella, lupo, console, duomo, fede, ecc.<br> Siciliano: anci&#273;&#273;a, lupu, consuli, domu, fidi,ecc.<br> <br> A causa di questo fenomeno linguistico, qualcuno s&#8217;Ŕ sentito autorizzato a parlare (o sproloquiare?) di carattere chiuso, cupo, t&#345;agidiusu, dei siciliani. Io, forte della mia assoluta incompetenza in materia, mi guardo bene dall&#8217;addent&#345;armi in un simile campo minato.<br> <br> Qualche curiositÓ <br> <br> <br> In Sicilia per dire brutto usiamo la parola lariu; per dire cattivo, tintu. PerchÚ?<br> Presso gli antichi Romani, Lares (in italiano i Lari) erano gli dei del focolare protettori della famiglia, che erano rappresentati con statuette di legno rozzamente abbozzate, tanto brutte da diventare un termine di paragone. Tu si&#8217; lariu quindi significa: tu sei brutto come una statuetta che rappresenta un lare.<br> <br> Tintu non Ŕ alt&#345;o che il participio perfetto del verbo latino tingere (tinctus, a, um).<br> Durante le persecuzioni cristiane qualcuno (raro) preferiva il martirio, i pi¨ per paura abiuravano e si risolvevano a sacrificare al nume dell&#8217;imperatore. Finita la paura del martirio, cominciava quella dell&#8217;inferno, per cui i lapsi (i caduti nel peccato dell&#8217;abiura) volevano ardentemente essere riammessi nella comunitÓ ecclesiale.<br> Come sempre accade, si crearono due partiti: i rigoristi, ovviamente cont&#345;ari, e gli indulgenti. Si scelse la via di mezzo di accoglierli, per˛ umiliandoli: durante la celebrazione dell&#8217;eucaristia, i buoni, quelli che non avevano peccato (ma non erano stati nemmeno inquisiti) assistevano alla liturgia in toga candida, i lapsi, invece, stavano diet&#345;o coperti da un velo scuro. Quindi davanti c&#8217;erano i candidi, diet&#345;o i tinti (ossia quelli che avevano t&#345;adito, i cattivi).<br> <br> A questo punto val la pena di soffermarsi pure sul significato della parola italiana cattivo, di chiara origine latina, in quanto deverbativo di capio, is, cepi, captum, capere, che significa prendere, catturare.<br> Nell&#8217;etÓ classica captivi erano i prigionieri. Persona disonesta, malvagia, era il malus, colui che faceva il male (malum). Nella tarda latinitÓ, alle origini del cristianesimo, chi era malus era anche captivus (diabli), cioŔ prigioniero (del diavolo), donde l&#8217;acquisizione della connotazione moralmente negativa di questo vocabolo (captivus, da cui cattivo) da parte del volgare toscano, e quindi dell&#8217;italiano.<br> Ma il siciliano deriva direttamente dal latino, e da noi si continua a dire mal&#8217;ommu, mala fimmina, oppure ommu tintu, fimmina tinta. Tuttavia Ŕ anche vero che in siciliano la parola cattivu/a esiste pure, ma nel significato di vedovo/a.<br> Anche qui il motivo Ŕ storico. Fino a non molti secoli fa in Sicilia, per l&#8217;&#8220;onore&#8221; del morto e, soprattutto, per motivi economici riguardanti l&#8217;ereditÓ, le vedove, soprattutto nobili, venivano tenute segregate in conventi di clausura, ossia erano &#8220;captivae&#8221; sotto la tutela di chi ne esercitava la potestÓ, il quale soltanto poteva, a sua scelta, e se lo credeva opportuno, destinarle a un nuovo mat&#345;imonio. Per analogia il termine si estese anche agli uomini.<br> Quindi l&#39;etimo del sostantivo siciliano &#8220;cattivu/a&#8221;, nel significato di &#8220;vedovo/a&#8221;, sta sempre nel verbo capio e nel sostantivo-aggettivo captivus (= prigioniero).<br> <br> Ancora di derivazione storica Ŕ la frase &#8220;Chisti su&#8217; ciširi chi non si cošinu&#8221; (questi sono ceci scušývuri, non buoni da cuocere, nel significato t&#345;aslato di questi sono guai seri), che risale esattamente ai Vespri Siciliani. I siciliani coi normanni e gli svevi avevano avuto amminist&#345;azioni sopportabili, gli angioini invece si most&#345;arono subito esosi e arroganti, arrivando al punto da molestare le femmine, e ai siciliani i fýmmini non ci l&#8217;hann&#8217; a tuccari! (be&#8217;, era cosý fino a qualche tempo fa, ora i tempi sono cambiati).<br> Scoppiati i moti, si poneva il problema di come distinguere i rossi angioini dai normanni e dagli svevi di simile colore, ma ormai da molti anni naturalizzati siciliani. Gli angioini (come i francesi dei nost&#345;i giorni) non sapevano pronunciare la c palatale di ce e ci, che nella loro bocca diventava se e si. Cost&#345;etti a dire ceci, molti finirono sbudellati.</p>

  25.12.2016