1. Vitti veniri 'na turri purtari,
  quant'era spishiusa di virìri.
  Havi tanti pirtusa a tanti rari,
  cu' trasi dhà rintra va a murìri.
  ? = A riti 'i piscari.

 2. Dui 'O' e quattru 'I',
  'na casciata e um pipiripì.
  ? = I roti du carrettu, i ammi ru mulu e u carritteri.

 3. Appizza, muzzica e mori.
  ? = A lapa.

 4. Quannu veni iddhu, iddha si nni va.
  Quannu veni iddha, iddhu si nni va.
  ? = U jornu e a notti.

 5. Si ssi pueta e la menti t'abbasta,
  M'ha diri cui camina cu la testa.
  ? = I Tacci ri scarpi

 6. Turtuliddhu rutuliava
  senza peri caminava,
  senza culu si sidia.
  Comu riavulu fashia?
  ? = A marreddha di lana.

 7. Ntantarantà unni la metti sta.
  ? = A scupa.

 8. N terra nasci,
  n terra crisci,
  fa lu fruttu
  e unn appassisci.
  ? = A funcia.

 9. Curri curri saristanu,
  sta nascennu un picciriddhu
  senza peri, senza manu,
  e senza un pilu ri capiddhu.
  ? = L' Ovu

 10. Carcocciula di quaranta fogghi,
  chiù l'arrimini e chiù la mmrogghi.
  Pizzicannu pizzicannu,
  ti la spassi tuttu l'annu.
  ? = U mazz'i carti.

 11. Oh chi ciauru ri peddhi !
  Ah chi russicu ri feddhi !
  Zittu, zittu ‘un fari vushi:
  Veni tastalu ch’è dushi.
  ? = U miluni r’acqua.

 12. Nìuru niuru cumu un tizzuni,
  assittatu comu un minchiuni...
  ma si fa cuntari tuttu ra genti.
  ? = U parrinu

 13. C'è un palazzu cu durishi porti,
  Ogni porta trenta firmaturi
  Ogni firmatura vintiquattru chiavi.
  ? = È l'Annu cu Misi, Jorna e Uri

 14. Milli fimmini nton casteddhu
  nun c'è porta né purteddhu.
  La so porta è lu cuteddhu.
  ? = U ranatu

 15. Tric trac patri Canneddha,
  quattru addhivuzzi ca cammiseddha.
  ? = a nushi.

 16. Haiu vistu ammazzari 'na riggina,
  nta 'na campagna tutta nvirdicata,
  cu lu sanġuzzu chi cci curria a lavina
  di la facciuzza tutta scapisata.
  Mancu spunta lu jornu la matina,
  chi nta 'na fossa scura fu purtata.
  ? = A rashina

 17. Mamma mia, chistu chi è?
  Havi li corna e voi nun è,
  pitta li mura e pitturi nun è;
  mamma mia chistu chi è?
  ? = U babbalushiu

 18. Nzirtatimi cu' è,
  Ca ci vota u culu o re.
  ? = U carruzzeri.

 19. Shiaschiteddhu meu binignu,
  sì di crita o sì di lignu,
  Pi lu santu chi iu aruru
  nun ti lassu s' 'un ti sculu.
  ? = U mmriacuni

 20. Scinni cantannu cantannu
  E acchiana chiancennu chiancennu
  ? = U sicchiu nto puzzu

 21. Bongiornu e bonu annu,
  Sugnu chiddhu r'oggiallannu,
  Cci a pozzu sunari puru st'annu?
  ? = A Shiarameddha nto puzzu

 22. Haiu 'n carratiddhuzzu senza shirca;
  cc'è vinu di rui sorti e nun s’ammisca.
  ? = L' Ovu

 23. Si ssi pueta e la menti t'abbasta
  M'ha diri cui camina cu la testa.
  ? = I Tacci ri scarpi

 24. Nun è re e havi a curuna,
  nun è ruloggiu e sona,
  nun è cavaddhu e havi spiruna.
  ? = U Addhu

 25. Sugnu misa all'acqua e o ventu,
  Tutti chiamu e iu nun sentu;
  Ucca larga, labbru stortu,
  Chiamu o vivu e chianciu u mortu.
  ? = A Campana

 26. Iu m'accostu e tu t'accosti,
  Iu m'arrassu e tu t'arrassi;
  Sugnu vinutu ccà,,
  Pi sapiri a virità.
  ? = U Specchiu

 27. Supra lu nzippiti nzippiti pizzu,
  c'era 'n asheddhu chi nzippitiava,
  e notti e ghiornu mai si zittia.
  ? = U rologgiu ra turri

 28. Sutta na macchia ri dindirindà
  c'e na signura chi beddha si fa.
  A cu mi la nzerta e a cu ma nnuvina
  ci rugnu nu beddhu rappu 'i rashina.
  ? = A milinciana

 29. Li shimi ri sutta e lu zuccu ri supra.
  ? = A scupa.

 30. Cum piseddhu di shiriveddhu,
  parra e 'un zapi soccu rishi
  ? = U pappaaddhu.

 31. Mentri ca la spogghiu mi fa chianciri.
  ? = A shipuddha

 32. Hannu vinutu centu malandrini,
  hannu ammazzatu a tutti li mischini;
  cu li cuteddha so' l'hannu ammazzatu,
  chiddhu chi ci pinnia ci hannu tagghiatu.
  ? = A vinnigna

 33. Sugnu auta quant' un palazzu,
  caru 'n terra e nenti mi fazzu.
  ? = L' aliva

 34. Sutta na macchia ri dindirindà
  c'e na signura chi beddha si fa.
  A cu mi la nzerta e a cu ma nnuvina
  ci rugnu nu beddhu rappu 'i rashina.
  ? = A milinciana

 35. Fofu è all'erta ntra li fraschi,
  Fifu sherca cu li naschi.
  ? = U cacciaturi e u cani.

 36. Ticchiti ticchitti, dumani partu.
  Ticchiti ticchiti, affari fattu.
  Ticchiti ticchiti, arrivu filishi.
  ticchiti ticchiti, salutu l'amishi.
  ? = U telegrafu.

 37. Haiu na cosa chi va e veni,
  arriva a la porta e si tratteni;
  è dhà jiusu chi voli sciri,
  chi dishiti lu lassu jiri?
  ? = U piritu

 38. Centushinquanta assittati a la panca,
  unu cu l'autru si runanu a biviri.
  ? = I shiaramiri

 39. Ca ucca canta e cu culu s'accumpagna.
  ? = U sceccu ch'arragghia.

 40. Quannu è friddu è addumatu,
  quannu è cauru è astutatu.
  ? = U frigoriferu.

 41. Nun è surdatu e porta a spata
  e spatulia fin'a quannu campa.
  ? = U piscispata.

 42. Scinni cantannu cantannu
  E acchiana chiancennu chiancennu.
  ? = U sicchiu nto puzzu.

 43. Sboccianu comu li funci,
  quannu u signuri chianci.
  ? = I paracqua.

 44. Supra dhu munti,
  ci sta lu pippardenti,
  cu lu cappeddhu 'n frunti,
  chi si talìa li anchi.
  ? = A funcia

 45. Sia di jornu ca di notti,
  sia a lu lustru ca a lu scuru,
  puru fermu gira ntunnu,
  cu li spaddhi sempri a muru.
  ? = U rologgiu a muru.

 46. So patri 'un asistia e mancu so nannu,
  e quannu si maritau nun avia un annu.
  ? = Eva.

 47. Si l'aspetti sempri veni,
  ma poi quannu si nni va,
  t'assicuru 'un meni chiù.
  ? = U tempu

 48. Luntanu mi frastorna,
  vishinu mi piashi.
  Nun è focu ch'abbrushia,
  ma nun mi fa stari 'm pashi.
  ? = L'amuri.

 49. Sugnu lonġu e sugnu tunnu,
  sugnu mortu spirtusatu,
  ma risuscitu e rispunnu,
  si mi runi lu to shiatu.
  ? = U fiscalettu.

 50. U scrivi supra a carta o arruppi un fazzulettu,
  si nun ti fai fidili, ci appizzi lu rispettu.
  ? = L'appuntamentu.

 51. Farfalli, farfallini e farfalluni,
  vonnu dinari senza calunii.
  ? = I cammiali.

 52. Iddu è lordu, iddhu è fitusu,
  ma iddhu è bonu lu schifiusu!
  ? = U porcu

 53. Oh! chi ciauru di tumazzu!
  Oh! chi ciauru di stufatu!
  vaiu lestu pi manciari
  e m'attrovu carciaratu.
  ? = U surci na ciappula.

 54. Sugnu fridda di natura,
  me maritu mi cuaria.
  A la notti m'abbannuna,
  ma lu jornu sta cu mmia.
  ? = A terra e u suli.

 55. Haiu lu senzu meu traviatu tantu,
  ca 'n tempu un'ura mi firriu lu munnu.
  Haiu firriatu Roma cu Palermu ntunnu
  e m'arritrovu o locu unni sugnu santu.
  ? = U sonnu.

 56. Semu dui soru e ci avemu um patruni,
  sempri cu iddhu stamu s'è sanu.
  Ma si pi sorti è nto lettu u patruni,
  Panzi vacanti e ristamu all'agnuni.
  ? = I scarpi.

 57. 'na coscia cà,
  'na coscia dhà,
  'n mezzu ci sta lu quaquaraquà.
  ? = U cuararu supr' o focu.

 58. Iddha mi rirì,
  iu ci la mittì;
  s''un mi riria
  nun ci a mittia.
  ? = U cuararu chi bugghi e a pasta.

 59. Oh! chi cosa, mamma mia!
  Prima iu stava rintr' o patruni,
  ora u patruni sta dintra ri mia.
  ? = U Ureddhu e a sasizza.

 60. A jettu ra muntagna e nun zi rumpi,
  A jettu nall'acqua e si rumpi.
  ? = A carta.

 61. Iddhu è lordu, iddhu è fitusu,
  ma iddhu è bonu lu schifiusu!
  ? = U porcu

 62. Ci haiu rintra shincu anciddhi,
  Tutti quanti minutiddhi.
  Unu nfila e unu sfila,
  fannu beni la so' tila.
  E lu saccu quann'è chinu,
  posa 'n terra e fa caminu.
  ? = A cuasetta.

 63. C'è 'na varcuzza ch'è fatta ri tila,
  cu ventu e senza ventu si rimina.
  La carni chi c'è dintra chianci e riri,
  la carni, chi c'è fora, canta e sona.
  ? = A naca

 64. Havi coddhu e nun havi testa.
  Havi vrazza e nun havi manu.
  Havi panza e nun havi biddhicu.
  Havi culu e nun havi pirtusu.
  ? = A quartara.

 65. A li giuvini galanti,
  li talia e ci sta davanti.
  Cu la so' beddha rushizza,
  sempri tocca e accarizza.
  ? = U varveri.

 66. U viscuvu di Milanu
  notti e ghiornu l' havi 'n manu.
  ? = Aneddhu

 67. U viscuvu n'havi unu,
  U Papa n'havi chiù,
  I fimmini baggiani
  ni vonnu a tri e a du'.
  ? = Aneddhi.

 68. Haiu um pirtusu ma fazzu tanti pirtusa.
  ? = L'augghia.

 69. Ci sunnu novi frati
  rintra um paru 'i causi.
  ? = L'arancia.

 70. Sugnu sicca, lonġa e beddha,
  e haiu 'n testa 'na fiammeddha.
  Brillu sempri e nun haiu fumu,
  ma a picca a picca mi cunzumu.
  ? = A cannila.

 71. cu' è dhu stortu chi tagghia li ammi a li dhitti?
  ? = A faushi.

 72. Oh chi ciauru di peddhi !
  Ah chi russicu ri feddhi !
  Zittu, zittu ‘un fari vushi:
  Veni tastalu ch’è dushi.
  ? = U miluni r’acqua.

 73. Sugnu arriddushiutu peddhi e ossa.
  Staiu appuiatu a nu debbuli vastuni.
  Nto mmernu mi stiranu li ossa
  e ntall'estati mi jettanu non agnuni.
  ? = U paracqua.

 74. Qual'è dha cosa chi quannu è chiù caura è chiù frisca?
  ? = U pani

 75. Nìuru niuru cumu un tizzuni,
  assittatu comu un minchiuni...
  ma si fa cuntari tuttu ra genti.
  ? = U parrinu

 76. Hannu 'na beddha qualità,
  piashinu a tutti li pirsuni.
  Ora cà, ora dhà,
  cancianu sempri patruni.
  ? = I picciuli.

 77. Nasci cu li corna,
  Campa senza corna,
  Mori cu li corna.
  ? = A luna.

 78. U figghiu nġratu vastunia a sso matri.
  ? = U baccagghiu ra campana.

 79. Beddhu a viriri,
  caru a accattari.
  Jinchilu 'i carni
  e lassalu stari.
  ? = L'aneddhu

 80. E’ dura, ma nun zempri è dura;
  appena è moddha ci cala a dushiura.
  ? = A ficu

 81. Si nun mi movu sugnu fimmina,
  si mi movu sugnu masculu.
  ? = L'aria e u ventu.

 82. Havi la varva la mischineddha,
  poi si marita e fa ricutteddha.
  ? = A crapa.

 83. Bongiornu, è capurannu,
  sugnu chiddhu r'oggiallannu.
  Vi la sonu puru avannu?
  ? = A shiarameddha.

 84. Haiu li fratuzzi mei tutti uniti
  'm mezzu li carciareddhi carciarati,
  ci nn'esti russi e ci nn'esti shuruti
  rintra li cammisseddhi livicati.
  ? = U ranatu.

 85. Pigghia a mira ri carcagna
  e va nzerta lu nasu.
  ? = U piritu

 86. Haiu 'na cosa senza tettu
  dintra c'è sirenità.
  Quannu poi ci fazzu u tettu,
  trona e lampi 'n quantità.
  ? = U rinali

 87. A lu jornu va camminannu,
  a la sira arresta a vucca aperta.
  ? = A scarpa.

 88. Havi la testa e unn'havi miruddha.
  Havi la panza e unn'havi vureddha.
  ? = U ritrattu.

 89. Jivi na Maddalena
  e vitti ca era prena,
  ci tuccai a natura
  e vitti ca era ura.
  ? = U pani livitatu.

 90. Chiù la tiri, chiù saccurza.
  ? = A sicaretta.

 91. E lu pisci, lu beddhu pisci
  mettilu ‘n manu, chi subbitu crisci
  . Chista è cosa ri tentazioni
  chiù si tocca e chiù si movi.
  ? = U pisci r’ovu

 92. Vinni u re di Napuli
  avia lu culu papuli papuli,
  s'assittau na seggiteddha
  e ci careru tutti i ureddha.
  ? = U sculapasta.

 93. Sirishi e sirishi trentarui
  l'haiu iu e l'aviti vui
  e si vui nun l'aviti
  siti vecchiu e vi ruriti.
  ? = I renti.

 94. E' tunnu e nun è munnu,
  è a feddha e nun è miluni,
  spara e nun è cannuni.
  ? = U culu.

 95. Haiu 'na cammareddha
  firriata r'ossiceddha:
  dintra c'è 'na monacheddha.
  ? = A ucca.

 96. Sutt'o lettu ri me nanna,
  c'è 'na cosa tunna tunna,
  si la vaiu pi tuccari,
  tuttu u munnu fa trimari
  ? = A campana

 97. Tunnu, ritunnu,
  bicchieri senza funnu,
  bicchieri nun è,
  e allura socch'è?
  ? = L'aneddhu

 98. Rutuliu, rutuliu,
  caru 'n terra e fumazziu.
  ? = A merda

 99. Ahiai moru! nun mi tuccari.
  ma si mi spogghiu ti fazzu arricriari.
  ? = A ficurinnia.

 100. Camina muru muru
  ca coffiteddha 'n culu!
  ? = U babbalushiu.

 101. Scinni rirennu
  e acchiana chianciennu.
  ? = U sicchiu nto puzzu.

 102. cu' lu fa, lu fa pi vinnilu,
  cu' l'accatta nun lu usa,
  cu' lu usa nun lu viri.
  ? = U tabbutu.

 103. C'è 'na mannara di pecuri curti,
  quannu piscianu, piscianu tutti.
  ? = I shiaramiri quannu chiovi.

 104. Nta na casazza
  c'è 'na vicchiazza
  cun zulu renti
  e chiama li genti.
  ? = A campana.

 105. Haiu 'na casciteddha china r'ossa,
  e dintra cè 'na pezza tutta russa.
  ? = A ucca, i renti e a linġua.

 106. Ci sunnu vinti frati
  di diffirenti statura,
  Deshi sunnu ammucciati
  E deshi a la lustrura.
  Nzemmula sunnu nati
  A la stessa ura.
  ? = I jirita di manu e di peri.

 107. C’è 'na scatula di rubbini,
  Sunnu russi e sunnu fini,
  Sunnu tutti dun culuri,
  cu' l’abbisa è un gran dutturi.
  ? = U ranatu

 108. Supr’on munti ci sunnu tri signurini.
  Una vistuta di biancu, una vistuta di russu e una vistuta di niuru,
  A quali di li tri ci muriu u maritu?
  ? = I signurini nun hannu maritu.

 109. Dui lushenti,
  dui puncenti,
  quattru zocculi
  e 'na scupa.
  ? = A vacca.

 110. Dintr'on cammarinu c'è un zignurinu,
  cu 'na manu o shiancu e vistutu di biancu.
  ? = U rinali.

 111. supr'o munti di dandarandà,
  c'è 'na fimmina ca beni ci sta.
  E' vistuta di caramuscinu,
  a cu' ma nzetta ci rugnu un carrinu.
  ? = A milinciana.

 112. C’e 'na cosa chi va e veni
  E a la porta si tratteni.
  C’è piriculu di muriri.
  Chi dishiti, lu lassu jiri?
  ? = U piritu.

 113. Ronna Viulanti
  chi natichi tiranti,
  Cappeddhu virdi
  e vistina viulanti.
  ? = A milinciana.

 114. Haiu vistu tanti shittà
  e nun haiu pututu viriri Milanu.
  ? = Viririmi l' anu.

 115. Nesci cantannu e nun z’arricogghi chiù.
  ? = U piritu.

 116. Haiu la me nnamurata,
  senza chiamata veni sula;
  Iu ci haiu rittu “ chi ssi sfacciata!
  fammi arripusari macari un’ ura!”
  ? = L'ummira.

 117. Mancia do culu e caca da ucca.
  ? = U chianozzu.

 118. Cu l'occhi mancia a carni
  e ca ucca mancia i pezzi.
  ? = A forfishia.

 119. Nun è mpiraturi e porta a curuna,
  Nun è cavaleri e porta lu sproni,
  Nun è monacu e canta u matinu.
  Si l'abbisi sì un meru nnuvinu.
  ? = U addhu.

 120. Havi u bustu ri lignu, a panza ri peddhi,
  e va cantannu vaneddhi vaneddhi.
  ? = U tammuru.

 121. Socch’è chi curri, dha cosa,
  chi ghiornu e notti mai s’arriposa?
  ? = U shiumi.

 122. 'N terra nasci, 'n terra crisci,
  fa lu fruttu ma nun ciurisci.
  ? = A funcia.

 123. Nall’acqua nasci, nall’acqua pasci,
  u metti nall’acqua pigghia e sparisci.
  ? = U sali

 124. cu' è, chi senza busi e senza lana,
  pò tessiri pi 'na jurnata sana?
  ? = A rascatigna.

 125. cu' è, ch' agghiutti e lanza a tutti i mumenti,
  pi ghinchiri li panzi di la genti?
  ? = U furnu.

 126. cu' è, chi privu r’occhi e di pinzeri,
  camina senza manu e senza peri?
  ? = U rologgiu.

 127. cu' fa, senza né arti né curtura,
  ritratti tali e quali a la natura?
  ? = U specchiu.

 128. Ti la ricu e ti la rissi,
  ti la ricu nautra vota,
  ca nni la fimmina ti l' attrovu.
  E si ancora nun lu sapiti,
  sceccu siti.
  ? = A tila

 129. Quannu passa iddhu,
  t’ha livari u cappeddhu.
  ? = U pettini.

 130. Bianca a campagna,
  niura a simenza,
  l’omu chi simina sempri penza.
  ? = A scrittura

 131. Ravanti s’accurza e darreri s’allonġa.
  ? = A strata.

 132. Nun è né moddha né dura,
  ma trapana li mura.
  ? = A Ushi.

 133. 'Un havi ucca e parra,
  'un havi peri e camina.
  ? = A littra.

 134. Mastr’Aspanu, mastr’Aspanu,
  Chi fashiti na stu chianu?
  Nun manciati, né biviti,
  siccu e longhu vi fashiti.
  ? = L'asparashiu sarvaggiu.

 135. Riugghiu r’acqua e bagnera di lignu,
  La carni chi c’è dintra va parrannu.
  ? = A varca e i piscatura.

 136. Ah! Ah! cumpari Filishi
  vostra soru chi mi rishi?
  Si li cosi vannu 'm paru
  chi dishiti . . . cci la calu?
  ? = A pasta na pignata chi vugghi.

 137. La me signura cu li cosci tisi,
  stisi comu ru’ pampini di rosi,
  u juvineddhu chi cci appizza mprisi,
  cci appizzau lu tempu chi cci vosi.
  ? = U libbru

 138. Mi scantu a tuccalla,
  mi scantu a pigghialla.
  Ci tagghiu la testa,
  ci tagghiu la cura
  e viu dhà rintra
  'na beddha signura.
  ? = A ficurinnia

 139. È tunnu e nun è munnu,
  è russu e nun è focu,
  è acqua e nun è funtana,
  è virdi e nun è erva.
  ? = U miluni r'acqua.

 140. Virdi nasci.
  Niuru crisci,
  Russu campa,
  Biancu finisci
  ? = U carvuni

 141. Haiu n’arancia chi u munnu firria,
  a mannu 'n Turchia e torna ni mia.
  ? = U suli.

 142. L’abbrazzu, l’accarizzu
  e li pizzichi ci fazzu.
  Iddha cuntu a mmia mi runa,
  e iu ci cantu la canzuna.
  ? = A chitarra

 143. Iu vegnu ri Missina
  e portu robba fina.
  All’omini si cci ammoscia [ammostra]
  e fimmini si cci infila.
  ? = L' aneddhu

 144. C’è un mecchiu ca varva bianca.
  Sempri si movi e mai si stanca.
  ? = U mari

 145. C’è un ġran cannistru di rosi e di shiuri,
  A notti si rapi e u jornu si chiuri.
  ? = U shelu

 146. Virdi 'n campagna
  Niuru 'm putia
  e russu 'n casa mia
  ? = U carvuni.

 147. Si viri ma nun zi tocca.
  ? = L'ummara.

 148. 'na bianca matri 'na niura figghia fishi,
  tantu fu tinta la figghia chi fishi,
  ca si manciau la povira matri.
  ? = A fava e a papuzzana

 149. N capu 'na muntagna
  c'è 'na cosa magna magna
  cu lu tuppu a la spagnola
  pi cu' l'abbisa c'è quattr'ova.
  ? = U musulucu [Chiantima com' e sparashi]

 150. Lonġa lunġetta
  la me shiaravetta
  la ettu nall'aria
  e focu mi etta.
  ? = A scupetta.

 151. Jivi nton gnardinu
  c'eranu tanti signurini
  cu' jia, cu' vinìa,
  e cu' arristava a mezza via.
  ? = I furmiculi.

 152. Jivi nton jardinu
  c'era um porcu spinu
  lu jivi pi tuccari
  e mi fishi santiari
  ? = U carduni

 153. Di shincu frati, unu sulu havi u cappeddhu.
  ? = U jiritu cu jiritali.

 154. Ci sunnu triccentusessantasei latri,
  tutti triccentu sunnu carciarati,
  tra carciarati e carciarateddhi
  lushinu tutti comu l'aneddhi.
  ? = U ranatu.

 155. C'è 'na staddha
  cu tanti cavaddhi bianchi
  e unu russu no mezzu
  chi cumminci a tutti.
  ? = A ucca, i renti e a linġua

 156. C'è un gnardinu, tuttu di rosi chinu;
  nun zunnu a troffa, ma sunnu a pruvinu;  (a pruvinu=sparsi)
  tuccari nun zi ponnu cu li manu.
  P'abbisarimi stu dubbiu nimminu (nimminu=enigmino)
  tempu ti nni rugnu un annu sanu.
  ? = U shelu chi stiddhi

 157. Quali fimmina si fa allunġari i trizzi
  e poi si vesti di li so' virdi lazzi,
  e fa 'na figghia di tanti biddhizzi
  chi l'omini boni li fa divintari pazzi!?
  ? = A vigna.

 158. 'M mezzu a dui muntagni feroshi,
  c'è 'na baddha chi ghietta vushi!

  ? = U scorreggiu.

 159. Russu russeddhu nton cannistreddhu,
  ni tiru unu e nni veni un munzeddhu.
  ? = I shirasi.

 160. Arvulu curtu
  ch’'un zi cci pò acchianari,
  prima fa lu fruttu
  e poi lu shiuri.
  ? = A chiantima ‘i carcocciuli.

 161. Haiu 'na cosa di beddhu culuri,
  tutti l'avemu e ci mittemu amuri.
  ? = U sanġu.

 162. C’è 'na cosa chi pi lu munnu va
  dui a cunnushinu e sunnu tri
  a cu' m'abbisa stu dubbiu ccà,
  lu re ci riala durishi tarì.
  ? = U carruzzinu, u sceccu e u patruni.

 163. Haiu 'na cosa a quattru peri,
  iu la tiru e si nni veni
  si nni veni pi lu biddhicu.
  Abbisati soccu vi ricu.
  ? = U casciuni ru taulu

 164. ‘N anca ccà e ‘n anca dhà.
  Mi suca la miruddha e si nni va.
  ? = U libbru

 165. E’ dura, ma nun sempri è dura;
  appena ammoddha ci cala a dushiura.
  ? = A ficu

 166. Tisa cci a cali
  muscia cci a nesci.
  oppuru
  trasi moddha
  e nesci dura.
  ? = A pasta

 167. E ghiemuninni a la casa ch’è notti
  e ghiemu a fari li soliti fatti
  quannu si juncinu upilu cu pilu
  e dha cosa chiù nnintra ta nfilu.
  ? = L’occhi si chiurinu nfunnu pi dormiri.

 168. Vinni un monacu di Partanna
  vinni a futtiri a to nanna,
  la futtiu e la strafuttiu,
  a lassau 'n tririci e si nni jiu.
  ? = U Sagnaturi (Matterello)

 169. Vaiu na me signura
  cci staiu quant’un’ura
  nesciu dha cosa liscia
  e cci a nfilu r’unni piscia.
  ? = A canneddha ra utti

 170. Ci allargu li cosci,
  ci strinciu li minni;
  ah, soccu mi vinni!
  ? = U latti da pecura.

 171. La me signura cu li cosci tisi,
  stisi comu ru’ pampini di rosi,
  u juvineddhu chi cci appizza mprisi
  , cci appizza lu tempu chi cci vosi.
  ? = U libbru

 172. Quannu semu fimmini attisateddhi,
  di tutti li picciotti semu arrifiutati,
  Ma quannu l'occhi nostri su' picchiusi,
  lu culu apertu e li testi calati,
  Di tutti semu allura addisiati.
  ? = I ficu zubbi e i ficu fatti.

 173. Unu supra e unu sutta li vitti stari.
  Comu li vitti mi misi a pinzari.
  Chiddhu ri supra fashia un naschiari,
  rav'un corpu ravanti e unu rarreri.
  ? = I sirratura
 174. Un gnornu vitti abballari un giovinottu
  chi cum piruzzu l'abballu fashia,
  'n testa purtava un beddhu cappiddhottu
  e poi di sutta 'na cosa ci niscia.
  Si tu m'abbisi stu dubbiottu,
  un omu megghiu ri tia nun ci saria!
  ? = U fusu
 175. A me signura acchianata ‘m palazzu
  Cu tanti pampineddhi chi cugghia.
  Nun lu viria chi l’avia pilusazzu,
  ca putia fari un gnippuni a mmia.
  ? = A lana ra crapa.

 176. Pinniculì pinniculà pinnia
  sutta li cosci di la mamma Dia,
  quannu la mamma Dia aisa la coscia,
  pinniculì pinniculà si nġrossa!
  ? = U fusu
 177. ‘N anca ccà, ‘n anca dhà.
  Mi suca la miruddha e si nni va.
  ? = U libbru
 178. T'acchiappu pi lu pettu,
  ti strinciu pi li minni:
  tiritràcchiti chi si nni vinni.
  ? = Viviri no shiascu.

 179. “Gnuri Minicu, mittitivi ‘n zusu”.
  “Gnura minica, picchì?”.
  “vi ficcati nto pirtusu
  e fashiti nzi-chi-tin-zì”
  ? = A chiavi e a tuppa

 180. Supra pilu, sutta pilu,
  Jisa a amma ca ta nfilu.
  ? = A cuasetta

 181. Jivi o limmu i Santu Patri,
  Jivi a futtiri a to matri,
  A futtivi e strafuttivi,
  A lassai n terra e mi nni Jivi.
  ? = L'erva tinta sraricata, battuta pi l'varicci a terra, e lassata a siccari.

 182. Virdi ‘n campagna
  niuru nta cascia
  e a me signura
  ci fa abbiriri a coscia.
  ? = U carvuni no cufuni.

 183. U viri soccu fashisti
  ca rarreri ma mittisti:
  pi l'amuri ri Diu e di Santi
  levamilla 'i rarreri e mettimilla ravanti.
  ? = A seggia

 184. A batissa di pignipignazzi,
  havi a tonaca pizzi pizzi,
  cu li spinġuli appuntati,
  pi sarvari a virginitati.
  ? = A carcocciula.

 185. Haiu 'na cosa lonġa um parmu,
  cu a testa russa chi va sculannu.
  ? = A cannila.

 186. Sugnu friddu pi natura,
  ma a la fimmina fazzu beni,
  Si m’acchiana la calura,
  fazzu chiddhu chi cummeni.
  ? = U ferru 'i stirari.

 187. Talia dhà, talia dhà,
  chi ci penni o to papà?
  ? = U rologgiu 'i taschinu.

 188. U re l’havi rossu,
  u papa l’havi chiù grossu,
  ma la riggina chiancia
  picchì chiù grossu lu vulia.
  ? = L'aneddhu.

 189. Iu vegnu ri Missina
  e portu robba fina.
  All’omini si cci ammoscia (ammostra)
  e fimmini si cci infila.
  ? = L’aneddhu.

 190. Um picciutteddhu ri cuattordishi anni,
  la trasi e la nesci comu unu ranni,
  a trasi asciutta e la nesci vagnata
  cu la puntiddha nzanġuinata.
  ? = A pinna e u nchiostru.

 191. E lu pisci, lu beddhu pisci
  mettilu ‘n manu, chi subbitu crisci.
  Chista è cosa ri tentazioni
  chiù si tocca e chiù si movi.
  ? = U pisci r’ovu

 192. Alliccu, alliccu, 'n culu ta ficcu.
  Tantu haiu r’ alliccari,
  ca nto culu ti l’ha a nfilari.
  ? = L'augghia e u filu.

 193. C’è 'na cosa lonġa e tisa,
  ch’a tutti i morti veni misa.
  ? = A cannila.

 194. Trasi rura e nesci moddha.
  ? = A pasta.

 195. Vinni un monacu di na banna,
  vinni a futtiri a me nanna,
  a futtiu, a strafuttiu,
  a jittau 'n terra e si nni jiu.
  ? = U ventu

 196. St' abbisu è 'na cosa 'i pazzi,
  Si 'n culu ta mettu, tu mi rishi "grazi".
  ? = A seggia.

 197. Misa o suli s’arrimoddha,
  e nall’acqua si fa tisa.
  ? = A corda.

 198. A me signura acchianata ‘m palazzu
  Nun lu viria chi l’avia pilusazzu,
  ca putia fari un gnippuni a mmia.
  ? = A lana ra crapa.

 199. C'é 'na cosa quant'om parmu
  chè gauta di schina,
  Quannu è ura di dha cosa
  pilu pilu s'arrimina.
  ? = U rasolu.

 200. Donna Cristina ch’è fatta cristiana,
  da so santitati a tutti runa.
  Havi um pirtusu sutta a suttana,
  e a cu' porta dinari ci nni runa.
  ? = A utti.

 201. Sutta a fodera da cammisa,
  c’è 'na cosa tisa tisa,
  e ssi si voli tuccari,
  Jetta ushi di spirtari.
  ? = A campana.

 202. Iu nascivi nta 'na furesta.
  Haiu ammi e nun haiu testa.
  O su’ beddhi o sunnu brutti,
  vaiu tuccannu u culu a tutti.
  ? = A seggia.

 203. A tutti i posti signura mi purtati,
  ma no lettu cu vui nun mi vuliti.
  ? = A scarpa.

 204. Signura, vi la mettu, vi la mettu,
  cu pattu ca nun v’aviti a lamintari;
  ca dopu l’ura ch’ha fattu l’effettu
  la pigghiu, la strinciu e la fazzu sculari.
  ? = A sanġuetta

 205. 'N capu pilu, sutta pilu,
  'n mezzu c'è lu mariolu.
  ? = L'occhiu.

 206. Tutti i fimmini ci l’hannu,
  cu' l’havi ruttu e cu' l’havi sanu.
  ? = U jiritali

 207. Cu lu tantu fricuniari,
  a signura cunzuma u cavaleri.
  ? = A rattalora.

 208. Vucca cu vucca,
  panza cu panza;
  iu m'arricriu
  e a iddha ci uncia a panza.
  ? = A shiarameddha

 209. Panza cu panza
  A lu monacu s’avanza.
  Um pizzuddhu ‘i carni crura
  Fa addivertiri a signura.
  ? = A chitarra.

 210. Gnuri Llau! chi fashiti?
  chi darrera ma mittiti?
  Pi l'amuri ri tutti i santi,
  no darrera, ma ravanti.
  ? = U fanali

 211. Aìsati aìsati a cammiseddha,
  ca ti fazzu 'na nica cosa;
  Nun ti scantari ca ti trasi tisa
  Dumani agghiorni comu 'na rosa.
  ? = A gnizioni.

 212. Tu ri supra e iu ri sutta,
  di nui rui cu ammutta ammutta.
  Quannu si rapi la shiaccazza
  di nui rui cu fazza fazza.
  ? = A serra

 213. Ta nfilu nto culu,
  ta trasu nta ucca,
  t’azziccu nt’asciddhi,
  ta mettu nne manu.
  E quannu cuariu ma viu aisari.
  Quannu arrifriddu ma viu calari.
  ? = U termometru e a frevi.

 214. Haiu un figghiu chi si chiama Cola
  abbita ntra li causi ri tila
  unni viri fimmini ncannola
  unni firi pirtusa si cci nfila.
  ? = A navetta ru tilaru.

 215. C’è um picciutteddhu 'i quattordishi anni,
  Ch’a trasi e nesci comu unu ranni
  a trasi asciutta, a nesci vagnata
  cu a puntiddha arrussicata.
  ? = A sicaretta.

 216. Tu ri dhocu e iu ri ccà,
  e fashemu 'cu fa fa':
  asheddhu asheddhu na spaccazza
  ca cci cari la simintazza.
  ? = A serra

 217. Caminannu, caminannu
  ma vaiu tuccannu.
  ? = A sacchetta.

 218. “Gnuri Minicu, mittitivi ‘n zusu”.
  “Gnura minica, picchì?”.
  “vi ficcati nto pirtusu
  e fashiti nzi-chi-tin-zì”
  ? = A chiavi na tuppa.

 219. Lu culu nta petra
  La facci nto culu
  E i manu nte minni.
  ? = U craparu chi munci.

 220. Li mei bianchi cosci,
  li toi bianchi e lisci,
  Si juncinu cosci cu cosci,
  e comu finisci finisci.
  ? = I linzola

 221. Trasi moddhu e nesci ruru.
  ? = U pani no furnu.

 222. O scuru o scuru,
  ci la nfilu nto culu.
  ? = A chiavi.

 223. Nfilannu nfilannu,
  firriannu firriannu,
  fa dha cosa e poi s'arriposa.
  ? = A chiavi.

 224. Mentri u zu Masi si runġulia,
  Nmezzu a li ammi ci pinnulia.
  ? = A curuna du rosariu.

 225. E ghiemuninni a la casa ch’è notti
  e ghiemu a fari li soliti fatti
  quannu si juncinu pilu c’ u pilu
  dha cosa chiù nnintra ti nfilu.
  ? = L’occhi si chiurinu nfunnu pi dormiri.

 226. O scuru o scuru,
  Mu stricu nto muru.
  ? = U shirinu.

 227. A vecchia si cala e u parrinu ci la nfila.
  ? = L'ostia.

 228. Scinnivi nton gnardinu,
  Ci attruvai un zignurinu
  Ci sbuttunai u nappuni
  E mi nisciu um pistuluni.
  ? = U Ranuni (Granuturcu).

 229. Berlusconi l'avi lonġu,
  Fini l'avi curtu,
  u papa l'avi ma nun lu usa,
  u zitu lu prumetti,
  to maritu ti lu metti.
  ? = U cugnomi.

 230. Trasi tiranti tiranti,
  poi nesci moddha moddha e gucciulanti.
  ? = A pasta.

 231. E' 'na cosa lonġa e tisa
  cu nu baddhu chi ci pisa.
  ? = A statia.

 232. Vinni u re di Sirausa,
  la purtau lonġa e pilusa,
  a riggina ci piashia
  ma chiù lonġa e pilusa la vulia.
  ? = A scupa pu tettu.

 233. Quannu iu vegnu ni tia
  tu l'ha metti 'n culu a mmia,
  quannu tu veni ni mia
  iu la mettu 'n culu a ttia.
  ? = A seggia.

 234. Jivi a Milanu,
  purtai um parmu di robba 'm manu.
  Ci la purtai a la me murusa
  e cci l'appizzai nta la pilusa.
  ? = U fermacapiddhi.

 235. Dui la tennu e iu mi la godu,
  ma a iddha assai ci abbrushia.
  ? = A sicaretta addumata.

 236. Du' omini lu ponnu fari,
  Un omu e 'na fimmina lu ponnu fari
  Dui fimmini nun lu ponnu fari.
  ? = A cunfissioni.

 237. Vaiu na me signura
  cci staiu quant’un’ura
  nesciu dha cosa liscia
  e cci a nfilu r’unni piscia.
  ? = A canneddha ra utti.

Cui sapi Minni Minnagghi o Abbisi
mi li mannassi.
Ringraziu e tanti chi mi mannaru l'abbisi.

 

 

 

F O R U M       SISHILIANU
 

 

 

 

 

 

Gli indovinelli siciliani ricordano tempi lontani, quando non essendoci svaghi, era un modo per trascorrere il tempo in allegria. Quando se ne ascolta qualcuno, si tenta di trovarne la soluzione, anche per appagare la voglia di dimostrare capacità e intuito. Gli indovinelli siciliani si prestano spesso ad interpretazioni a doppio senso o ad allusioni di qualcosa che non si vuole pronunciare, ma che si lascia facilmente intendere. Spesso nascondono umoristicamente, degli elementi che fanno andare con la mente a qualcosa di "erotico", "di osceno" o "di intimo" che non si deve nominare. Comunque, non vanno mai nella volgarità, e pure i bambini vivevano quell'atmosfera di allegra, ambigua interpretazione osé, che svaniva al momento stesso in cui veniva data la soluzione. Si faceva pensare volutamente a qualcosa di proibito o malizioso, che poi svaniva nell'allegria.

25.12.2016