1. Vitti veniri 'na turri purtari,
  quant'era spiçiusa di virìri.
  Havi tanti pirtusa a tanti rari,
  cu' třasi ğà rintřa va a murìri.
  ? = A řiti 'i piscari.

 2. Dui 'O' e quattřu 'I',
  'na casciata e um pipiripì.
  ? = I řoti du carrettu, i ammi ru mulu e u carritteri.

 3. Appizza, muzzica e mori.
  ? = A lapa.

 4. Quannu veni iğğu, iğğa si nni va.
  Quannu veni iğğa, iğğu si nni va.
  ? = U jornu e a notti.

 5. Si ssi pueta e la menti t'abbasta,
  M'ha diri cui camina cu la testa.
  ? = I Tacci ri scarpi

 6. Turtuliğğu řutuliava
  senza peri caminava,
  senza culu si sidia.
  Comu riavulu façia?
  ? = A marreğğa di lana.

 7. Ntantarantà unni la metti sta.
  ? = A scupa.

 8. Carcocciula di quaranta fogghi,
  chiù l'arrimini e chiù la mmrogghi.
  Pizzicannu pizzicannu,
  ti la spassi tuttu l'annu.
  ? = U mazz'i carti.

 9. Oh chi ciauru ri peğği !
  Ah chi russicu ri feğği !
  Zittu, zittu ‘un fari vuçi:
  Veni tastalu ch’è duçi.
  ? = U miluni r’acqua.

 10. Nìuru niuru cumu un tizzuni,
  assittatu comu un minchiuni...
  ma si fa cuntari tuttu ra genti.
  ? = U parrinu

 11. Milli fimmini nton casteğğu
  nun c'è porta né purteğğu.
  La so porta è lu cuteğğu.
  ? = U ranatu

 12. Třic třac patři Canneğğa,
  quattřu ağğivuzzi ca cammiseğğa.
  ? = a nuçi.

 13. Haiu vistu ammazzari 'na řiggina,
  nta 'na campagna tutta nvirdicata,
  cu lu sanġuzzu chi cci curria a lavina
  di la facciuzza tutta scapisata.
  Mancu spunta lu jornu la matina,
  chi nta 'na fossa scura fu purtata.
  ? = A řaçina

 14. Mamma mia, chistu chi è?
  Havi li corna e voi nun è,
  pitta li mura e pitturi nun è;
  mamma mia chistu chi è?
  ? = U babbaluçiu

 15. Nzirtatimi cu' è,
  Ca ci vota u culu o ře.
  ? = U carruzzeri.

 16. Çiaschiteğğu meu binignu,
  sì di crita o sì di lignu,
  Pi lu santu chi iu aruru
  nun ti lassu s' 'un ti sculu.
  ? = U mmriacuni

 17. Scinni cantannu cantannu
  E acchiana chiancennu chiancennu
  ? = U sicchiu nto puzzu

 18. Haiu 'n carratiđđuzzu senza çirca;
  cc'è vinu di rui sorti e nun s’ammisca.
  ? = L' Ovu

 19. Si ssi purta e la menti t'abbasta
  M'ha diri cui camina cu la testa.
  ? = I Tacci ri scarpi

 20. Nun è re e havi a curuna,
  nun è ruloggiu e sona,
  nun è cavađđu e havi spiruna.
  ? = U Ađđu

 21. Sugnu misa all'acqua e o ventu,
  Tutti chiamu e iu nun sentu;
  Ucca larga, labbru stortu,
  Chiamu o vivu e chianciu u mortu.
  ? = A Campana

 22. Iu m'accostu e tu t'accosti,
  Iu m'arrassu e tu t'arrassi;
  Sugnu vinutu ccà,,
  Pi sapiri a virità.
  ? = U Specchiu

 23. Supra lu nzippiti nzippiti pizzu,
  c'era 'n açeğğu chi nzippitiava,
  e notti e ghiornu mai si zittia.
  ? = U řologgiu ra turri

 24. Sutta na macchia ri dindirindà
  c'e na signura chi beğğa si fa.
  A cu mi la nzerta e a cu ma nnuvina
  ci rugnu nu beğğu řappu 'i řaçina.
  ? = A milinciana

 25. Li çimi ri sutta e lu zuccu ri supra.
  ? = A scupa.

 26. Cum piseğğu di çiriveğğu,
  parra e 'un zapi soccu riçi
  ? = U pappaağğu.

 27. Mentři ca la spogghiu mi fa chianciri.
  ? = A çipuğğa

 28. Hannu vinutu centu malandřini,
  hannu ammazzatu a tutti li mischini;
  cu li cuteğğa so' l'hannu ammazzatu,
  chiğğu chi ci pinnia ci hannu tagghiatu.
  ? = A vinnigna

 29. Sugnu auta quant' un palazzu,
  caru 'n terra e nenti mi fazzu.
  ? = L' aliva

 30. Sutta na macchia ri dindirindà
  c'e na signura chi beğğa si fa.
  A cu mi la nzerta e a cu ma nnuvina
  ci rugnu nu beğğu řappu 'i řaçina.
  ? = A milinciana

 31. Fofu è all'erta ntřa li fraschi,
  Fifu çerca cu li naschi.
  ? = U cacciaturi e u cani.

 32. Ticchiti ticchitti, dumani partu.
  Ticchiti ticchiti, affari fattu.
  Ticchiti ticchiti, arrivu filiçi.
  ticchiti ticchiti, salutu l'amiçi.
  ? = U telegrafu.

 33. Haiu na cosa chi va e veni,
  arriva a la porta e si třatteni;
  è ğà jiusu chi voli sciri,
  chi diçiti lu lassu jiri?
  ? = U piritu

 34. Centuçinquanta assittati a la panca,
  unu cu l'autřu si runanu a biviri.
  ? = I çiaramiri

 35. Ca ucca canta e cu culu s'accumpagna.
  ? = U sceccu ch'arragghia.

 36. Quannu è friddu è addumatu,
  quannu è cauru è astutatu.
  ? = U frigoriferu.

 37. Nun è surdatu e porta a spata
  e spatulia fin'a quannu campa.
  ? = U piscispata.

 38. Scinni cantannu cantannu
  E acchiana chiancennu chiancennu.
  ? = U sicchiu nto puzzu.

 39. Sboccianu comu li funci,
  quannu u signuri chianci.
  ? = I paracqua.

 40. Supra ğu munti,
  ci sta lu pippardenti,
  cu lu cappeddu 'n frunti,
  chi si talìa li anchi.
  ? = A funcia

 41. Sia di jornu ca di notti,
  sia a lu lustřu ca a lu scuru,
  puru fermu gira ntunnu,
  cu li spağği sempri a muru.
  ? = U řologgiu a muru.

 42. So patři 'un asistia e mancu so nannu,
  e quannu si maritau nun avia un annu.
  ? = Eva.

 43. Si l'aspetti sempri veni,
  ma poi quannu si nni va,
  t'assicuru 'un meni chiù.
  ? = U tempu

 44. Luntanu mi frastorna,
  viçinu mi piaçi.
  Nun è focu ch'abbruçia,
  ma nun mi fa stari 'm paçi.
  ? = L'amuri.

 45. Sugnu lonġu e sugnu tunnu,
  sugnu mortu spirtusatu,
  ma řisuscitu e rispunnu,
  si mi runi lu to çiatu.
  ? = U fiscalettu.

 46. U scrivi supra a carta o arruppi un fazzulettu,
  si nun ti fai fidili, ci appizzi lu rispettu.
  ? = L'appuntamentu.

 47. Farfalli, farfallini e farfalluni,
  vonnu dinari senza calunii.
  ? = I cammiali.

 48. Iddu è lordu, iddu è fitusu,
  ma iddu è bonu lu schifiusu!
  ? = U porcu

 49. Oh! chi ciauru di tumazzu!
  Oh! chi ciauru di stufatu!
  vaiu lestu pi manciari
  e m'attřovu carciaratu.
  ? = U surci na ciappula.

 50. Sugnu fridda di natura,
  me maritu mi cuaria.
  A la notti m'abbannuna,
  ma lu jornu sta cu mmia.
  ? = A terra e u suli.

 51. Haiu lu senzu meu třaviatu tantu,
  ca 'n tempu un'ura mi firriu lu munnu.
  Haiu firriatu Řoma cu Palermu ntunnu
  e m'arritřovu o locu unni sugnu santu.
  ? = U sonnu.

 52. Semu dui soru e ci avemu um patřuni,
  sempri cu iğğu stamu s'è sanu.
  Ma si pi sorti è nto lettu u patřuni,
  Panzi vacanti e ristamu all'agnuni.
  ? = I scarpi.

 53. 'na coscia cà,
  'na coscia ğà,
  'n mezzu ci sta lu quaquaraquà.
  ? = U cuararu supr' o focu.

 54. Iğğa mi řirì,
  iu ci la mittì;
  s''un mi řiria
  nun ci a mittia.
  ? = U cuararu chi bugghi e a pasta.

 55. Oh! chi cosa, mamma mia!
  Prima iu stava rintř' o patřuni,
  ora u patřuni sta dintřa ri mia.
  ? = U Ureğğu e a sasizza.

 56. A jettu ra muntagna e nun zi řumpi,
  A jettu nall'acqua e si řumpi.
  ? = A carta.

 57. Iddu è lordu, iddu è fitusu,
  ma iddu è bonu lu schifiusu!
  ? = U porcu

 58. Ci haiu rintřa çincu anciğği,
  Tutti quanti minutiğği.
  Unu nfila e unu sfila,
  fannu beni la so' tila.
  E lu saccu quann'è chinu,
  posa 'n terra e fa caminu.
  ? = A cuasetta.

 59. C'è 'na varcuzza ch'è fatta ri tila,
  cu ventu e senza ventu si řimina.
  La carni chi c'è dintřa chianci e riri,
  la carni, chi c'è fora, canta e sona.
  ? = A naca

 60. Havi coğğu e nun havi testa.
  Havi vrazza e nun havi manu.
  Havi panza e nun havi biğğicu.
  Havi culu e nun havi pirtusu.
  ? = A quartara.

 61. A li giuvini galanti,
  li talia e ci sta davanti.
  Cu la so' beğğa ruçizza,
  sempri tocca e accarizza.
  ? = U varveri.

 62. U viscuvu di Milanu
  notti e ghiornu l' havi 'n manu.
  ? = Aneğğu

 63. U viscuvu n'havi unu,
  U Papa n'havi chiù,
  I fimmini baggiani
  ni vonnu a tři e a du'.
  ? = Aneğği.

 64. Haiu um pirtusu ma fazzu tanti pirtusa.
  ? = L'augghia.

 65. Ci sunnu novi frati
  rintřa um paru 'i causi.
  ? = L'arancia.

 66. Sugnu sicca, lonġa e beğğa,
  e haiu 'n testa 'na fiammeğğa.
  Brillu sempri e nun haiu fumu,
  ma a picca a picca mi cunzumu.
  ? = A cannila.

 67. cu' è ğu stortu chi tagghia li ammi a li ğitti?
  ? = A fauçi.

 68. Oh chi ciauru di peğği !
  Ah chi russicu ri feğği !
  Zittu, zittu ‘un fari vuçi:
  Veni tastalu ch’è duçi.
  ? = U miluni r’acqua.

 69. Sugnu arridduçiutu peğği e ossa.
  Staiu appuiatu a nu debbuli vastuni.
  Nto mmernu mi stiranu li ossa
  e ntall'estati mi jettanu non agnuni.
  ? = U paracqua.

 70. Qual'è ğa cosa chi quannu è chiù caura è chiù frisca?
  ? = U pani

 71. Nìuru niuru cumu un tizzuni,
  assittatu comu un minchiuni...
  ma si fa cuntari tuttu ra genti.
  ? = U parrinu

 72. Hannu 'na beğğa qualità,
  piaçinu a tutti li pirsuni.
  Ora cà, ora ğà,
  cancianu sempri patřuni.
  ? = I picciuli.

 73. Nasci cu li corna,
  Campa senza corna,
  Mori cu li corna.
  ? = A luna.

 74. U figghiu nġratu vastunia a sso matři.
  ? = U baccagghiu ra campana.

 75. Beğğu a viriri,
  caru a accattari.
  Jinchilu 'i carni
  e lassalu stari.
  ? = L'aneğğu

 76. E’ dura, ma nun zempri è dura;
  appena è moğğa ci cala a duçiura.
  ? = A ficu

 77. Si nun mi movu sugnu fimmina,
  si mi movu sugnu masculu.
  ? = L'aria e u ventu.

 78. Havi la varva la mischineğğa,
  poi si marita e fa ricutteğğa.
  ? = A crapa.

 79. Bongiornu, è capurannu,
  sugnu chiğğu r'oggiallannu.
  Vi la sonu puru avannu?
  ? = A çiarameğğa.

 80. Haiu li fratuzzi mei tutti uniti
  'm mezzu li carciareğği carciarati,
  ci nn'esti řussi e ci nn'esti çiuriti
  rintřa li cammisseğğii livicati.
  ? = U řanatu.

 81. Pigghia a mira ri carcagna
  e va nzerta lu nasu.
  ? = U piritu

 82. Haiu 'na cosa senza tettu
  dintřa c'è sirenità.
  Quannu poi ci fazzu u tettu,
  třona e lampi 'n quantità.
  ? = U řinali

 83. A lu jornu va camminannu,
  a la sira arresta a vucca aperta.
  ? = A scarpa.

 84. Havi la testa e unn'havi miruğğa.
  Havi la panza e unn'havi vureğğa.
  ? = U řitřattu.

 85. Jivi na Maddalena
  e vitti ca era prena,
  ci tuccai a natura
  e vitti ca era ura.
  ? = U pani livitatu.

 86. Chiù la tiri, chiù saccurza.
  ? = A sicaretta.

 87. E lu pisci, lu beğğu pisci
  mettilu ‘n manu, chi subbitu crisci
  . Chista è cosa ri tentazioni
  chiù si tocca e chiù si movi.
  ? = U pisci r’ovu

 88. Vinni u ře di Napuli
  avia lu culu papuli papuli,
  s'assittau na seggiteğğa
  e ci careru tutti i ureğğa.
  ? = U sculapasta.

 89. Siriçi e siriçi třentarui
  l'haiu iu e l'aviti vui
  e si vui nun l'aviti
  siti vecchiu e vi řuriti.
  ? = I renti.

 90. E' tunnu e nun è munnu,
  è a feğğa e nun è miluni,
  spara e nun è cannuni.
  ? = U culu.

 91. Haiu 'na cammareğğa
  firriata r'ossiceğğa:
  dintřa c'è 'na monacheğğa.
  ? = A ucca.

 92. Sutt'o lettu ri me nanna,
  c'è 'na cosa tunna tunna,
  si la vaiu pi tuccari,
  tuttu u munnu fa třimari
  ? = A campana

 93. Tunnu, řitunnu,
  bicchieri senza funnu,
  bicchieri nun è,
  e allura socch'è?
  ? = L'aneğğu

 94. Řutuliu, řutuliu,
  caru 'n terra e fumazziu.
  ? = A merda

 95. Ahiai moru! nun mi tuccari.
  ma si mi spogghiu ti fazzu arricriari.
  ? = A ficurinnia.

 96. Camina muru muru
  ca coffiteğğa 'n culu!
  ? = U babbaluçiu.

 97. Scinni řirennu
  e acchiana chianciennu.
  ? = U sicchiu nto puzzu.

 98. cu' lu fa, lu fa pi vinnilu,
  cu' l'accatta nun lu usa,
  cu' lu usa nun lu viri.
  ? = U tabbutu.

 99. C'è 'na mannara di pecuri curti,
  quannu piscianu, piscianu tutti.
  ? = I çiaramiri quannu chiovi.

 100. Nta na casazza
  c'è 'na vicchiazza
  cun zulu renti
  e chiama li genti.
  ? = A campana.

 101. Haiu 'na casciteğğa china r'ossa,
  e dintřa cè 'na pezza tutta řussa.
  ? = A ucca, i renti e a linġua.

 102. Ci sunnu vinti frati
  di diffirenti statura,
  Deçi sunnu ammucciati
  E deçi a la lustřura.
  Nzemmula sunnu nati
  A la stessa ura.
  ? = I jirita di manu e di peri.

 103. C’è 'na scatula di řubbini,
  Sunnu řussi e sunnu fini,
  Sunnu tutti dun culuri,
  cu' l’abbisa è un gran dutturi.
  ? = U řanatu

 104. Supr’on munti ci sunnu tři signurini.
  Una vistuta di biancu, una vistuta di řussu e una vistuta di niuru,
  A quali di li tři ci muriu u maritu?
  ? = I signurini nun hannu maritu.

 105. Dui luçenti,
  dui puncenti,
  quattřu zocculi
  e 'na scupa.
  ? = A vacca.

 106. Dintř'on cammarinu c'è un zignurinu,
  cu 'na manu o çiancu e vistutu di biancu.
  ? = U řinali.

 107. supr'o munti di dandarandà,
  c'è 'na fimmina ca beni ci sta.
  E' vistuta di caramuscinu,
  a cu' ma nzetta ci rugnu un carrinu.
  ? = A milinciana.

 108. C’e 'na cosa chi va e veni
  E a la porta si třatteni.
  C’è piriculu di muriri.
  Chi diçiti, lu lassu jiri?
  ? = U piritu.

 109. Ronna Viulanti
  chi natichi tiranti,
  Cappeğğu virdi
  e vistina viulanti.
  ? = A milinciana.

 110. Haiu vistu tanti çittà
  e nun haiu pututu viriri Milanu.
  ? = Viririmi l' anu.

 111. Nesci cantannu e nun z’arricogghi chiù.
  ? = U piritu.

 112. Haiu la me nnamurata,
  senza chiamata veni sula;
  Iu ci haiu rittu “ chi ssi sfacciata!
  fammi arripusari macari un’ ura!”
  ? = L'ummira.

 113. Mancia do culu e caca da ucca.
  ? = U chianozzu.

 114. Cu l'occhi mancia a carni
  e ca ucca mancia i pezzi.
  ? = A forfiçia.

 115. Nun è mpiraturi e porta a curuna,
  Nun è cavaleri e porta lu sproni,
  Nun è monacu e canta u matinu.
  Si l'abbisi sì un meru nnuvinu.
  ? = U ağğu.

 116. Havi u bustu ri lignu, a panza ri peğği,
  e va cantannu vaneğği vaneğği.
  ? = U tammuru.

 117. Socch’è chi curri, ğa cosa,
  chi ghiornu e notti mai s’arriposa?
  ? = U çiumi.

 118. 'N terra nasci, 'n terra crisci,
  fa lu fruttu ma nun ciurisci.
  ? = A funcia.

 119. Nall’acqua nasci, nall’acqua pasci,
  u metti nall’acqua pigghia e sparisci.
  ? = U sali

 120. cu' è, chi senza busi e senza lana,
  pò tessiri pi 'na jurnata sana?
  ? = A řascatigna.

 121. cu' è, ch' agghiutti e lanza a tutti i mumenti,
  pi ghinchiri li panzi di la genti?
  ? = U furnu.

 122. cu' è, chi privu r’occhi e di pinzeri,
  camina senza manu e senza peri?
  ? = U řologgiu.

 123. cu' fa, senza né arti né curtura,
  ritřatti tali e quali a la natura?
  ? = U specchiu.

 124. Ti la ricu e ti la rissi,
  ti la ricu nautřa vota,
  ca nni la fimmina ti l' attřovu.
  E si ancora nun lu sapiti,
  sceccu siti.
  ? = A tila

 125. Quannu passa iğğu,
  t’ha livari u cappeğğu.
  ? = U pettini.

 126. Bianca a campagna,
  niura a simenza,
  l’omu chi simina sempri penza.
  ? = A scrittura

 127. Ravanti s’accurza e darreri s’allonġa.
  ? = A střata.

 128. Nun è né moğğa né dura,
  ma třapana li mura.
  ? = A Uçi.

 129. 'Un havi ucca e parra,
  'un havi peri e camina.
  ? = A littřa.

 130. Mastř’Aspanu, mastř’Aspanu,
  Chi façiti na stu chianu?
  Nun manciati, né biviti,
  siccu e lonġu vi façiti.
  ? = L'asparaçiu sarvaggiu.

 131. Řiugghiu r’acqua e bagnera di lignu,
  La carni chi c’è dintřa va parrannu.
  ? = A varca e i piscatura.

 132. Ah! Ah! cumpari Filiçi
  vostřa soru chi mi riçi?
  Si li cosi vannu 'm paru
  chi diçiti . . . cci la calu?
  ? = A pasta na pignata chi vugghi.

 133. La me signura cu li cosci tisi,
  stisi comu ru’ pampini di řosi,
  u juvineğğu chi cci appizza mprisi,
  cci appizzau lu tempu chi cci vosi.
  ? = U libbru

 134. Mi scantu a tuccalla,
  mi scantu a pigghialla.
  Ci tagghiu la testa,
  ci tagghiu la cura
  e viu ğà rintřa
  'na beğğa signura.
  ? = A ficurinnia

 135. È tunnu e nun è munnu,
  è russu e nun è focu,
  è acqua e nun è funtana,
  è virdi e nun è erva.
  ? = U miluni r'acqua.

 136. Virdi nasci.
  Niuru crisci,
  Russu campa,
  Biancu finisci
  ? = U carvuni

 137. Haiu n’arancia chi u munnu firria,
  a mannu 'n Turchia e torna ni mia.
  ? = U suli.

 138. L’abbrazzu, l’accarizzu
  e li pizzichi ci fazzu.
  Iğğa cuntu a mmia mi runa,
  e iu ci cantu la canzuna.
  ? = A chitarra

 139. Iu vegnu ri Missina
  e portu řobba fina.
  All’omini si cci ammoscia [ammostřa]
  e fimmini si cci infila.
  ? = L' aneğğu

 140. C’è un mecchiu ca varva bianca.
  Sempri si movi e mai si stanca.
  ? = U mari

 141. C’è un ġran cannistřu di řosi e di çiuri,
  A notti si řapi e u jornu si chiuri.
  ? = U çelu

 142. Virdi 'n campagna
  Niuru 'm putia
  e russu 'n casa mia
  ? = U carvuni.

 143. Si viri ma nun zi tocca.
  ? = L'ummara.

 144. 'na bianca matři 'na niura figghia fiçi,
  tantu fu tinta la figghia chi fiçi,
  ca si manciau la povira matři.
  ? = A fava e a papuzzana

 145. N capu 'na muntagna
  c'è 'na cosa magna magna
  cu lu tuppu a la spagnola
  pi cu' l'abbisa c'è quattř'ova.
  ? = U musulucu [Chiantima com' e sparaçi]

 146. Lonġa lunġetta
  la me çiaravetta
  la ettu nall'aria
  e focu mi etta.
  ? = A scupetta.

 147. Jivi nton gnardinu
  c'eranu tanti signurini
  cu' jia, cu' vinìa,
  e cu' arristava a mezza via.
  ? = I furmiculi.

 148. Jivi nton jardinu
  c'era um porcu spinu
  lu jivi pi tuccari
  e mi fiçi santiari
  ? = U carduni

 149. Di çincu frati, unu sulu havi u cappeğğu.
  ? = U jiritu cu jiritali.

 150. Ci sunnu třiccentusessantasei latři,
  tutti třiccentu sunnu carciarati,
  třa carciarati e carciarateğği
  luçinu tutti comu l'aneğği.
  ? = U řanatu.

 151. C'è 'na stağğa
  cu tanti cavağği bianchi
  e unu řussu no mezzu
  chi cumminci a tutti.
  ? = A ucca, i renti e a linġua

 152. C'è un gnardinu, tuttu di řosi chinu;
  nun zunnu a třoffa, ma sunnu a pruvinu;  (a pruvinu=sparsi)
  tuccari nun zi ponnu cu li manu.
  P'abbisarimi stu dubbiu nimminu (nimminu=enigmino)
  tempu ti nni rugnu un annu sanu.
  ? = U çelu chi stiğği

 153. Quali fimmina si fa allunġari i třizzi
  e poi si vesti di li so' virdi lazzi,
  e fa 'na figghia di tanti biğğizzi
  chi l'omini boni li fa divintari pazzi!?
  ? = A vigna.

 154. 'M mezzu a dui muntagni feroçi,
  c'è 'na bağğa chi ghietta vuçi!

  ? = U scorreggiu.

 155. Řussu řusseğğu nton cannistřeğğu,
  ni tiru unu e nni veni un munzeğğu.
  ? = I çirasi.

 156. Arvulu curtu
  ch’'un zi cci pò acchianari,
  prima fa lu fruttu
  e poi lu çiuri.
  ? = A chiantima ‘i carcocciuli.

 157. Haiu 'na cosa di beğğu culuri,
  tutti l'avemu e ci mittemu amuri.
  ? = U sanġu.

 158. C’è 'na cosa chi pi lu munnu va
  dui a vannu cunnuçennu e sunnu tři
  a cu' m'abbisa stu dubbiu cà,
  lu ře ci řiala duriçi tarì.
  ? = U carruzzinu, u sceccu e u patřuni.

 159. Haiu 'na cosa a quattřu peri,
  iu la tiru e si nni veni
  si nni veni pi lu biğğicu.
  Abbisati soccu vi ricu.
  ? = U casciuni ru taulu

 160. ‘N anca ccà e ‘n anca ğà.
  Mi suca la miruğğa e si nni va.
  ? = U libbru

 161. E’ dura, ma nun sempri è dura;
  appena ammoğğa ci cala a duçiura.
  ? = A ficu

 162. E ghiemuninni a la casa ch’è notti
  e ghiemu a fari li soliti fatti
  quannu si juncinu upilu cu pilu
  e ğa cosa chiù nnintřa ta nfilu.
  ? = L’occhi si chiurinu nfunnu pi dormiri.

 163. Vinni un monacu di Partanna
  vinni a futtiri a to nanna,
  la futtiu e la střafuttiu,
  a lassau 'n třirici e si nni jiu.
  ? = U Sagnaturi (Matterello)

 164. Vaiu na me signura
  cci staiu quant’un’ura
  nesciu ğa cosa liscia
  e cci a nfilu r’unni piscia.
  ? = A canneğğa ra utti

 165. Ci allargu li cosci,
  ci střinciu li minni;
  ah, soccu mi vinni!
  ? = U latti da pecura.

 166. La me signura cu li cosci tisi,
  stisi comu ru’ pampini di řosi,
  u juvineğğu chi cci appizza mprisi
  , cci appizza lu tempu chi cci vosi.
  ? = U libbru

 167. Quannu semu fimmini attisateğği,
  di tutti li picciotti semu arrifiutati,
  Ma quannu l'occhi nostři su' picchiusi,
  lu culu apertu e li testi calati,
  Di tutti semu allura addisiati.
  ? = I ficu zubbi e i ficu fatti.

 168. Unu supra e unu sutta li vitti stari.
  Comu li vitti mi misi a pinzari.
  Chiğğu ri supra façia un naschiari,
  rav'un corpu ravanti e unu rarreri.
  ? = I sirratura
 169. Un gnornu vitti abballari un giovinottu
  chi cum piruzzu l'abballu façia,
  'n testa purtava un beğğu cappiğğottu
  e poi di sutta 'na cosa ci niscia.
  Si tu m'abbisi stu dubbiottu,
  un omu megghiu ri tia nun ci saria!
  ? = U fusu
 170. A me signura acchianata ‘m palazzu
  Cu tanti pampineğği chi cugghia.
  Nun lu viria chi l’avia pilusazzu,
  ca putia fari un gnippuni a mmia.
  ? = A lana ra crapa.

 171. Pinniculì pinniculà pinnia
  sutta li cosci di la mamma Dia,
  quannu la mamma Dia aisa la coscia,
  pinniculì pinniculà si nġrossa!
  ? = U fusu
 172. ‘N anca ccà, ‘n anca ğà.
  Mi suca la muruğğa e si nni va.
  ? = U libbru
 173. T'acchiappu pi lu pettu,
  ti střinciu pi li minni:
  tiritřàcchiti chi si nni vinni.
  ? = Viviri no çiascu.

 174. “Gnuri Minicu, mittitivi ‘n zusu”.
  “Gnura minica, picchì?”.
  “vi ficcati nto pirtusu
  e façiti nzi-chi-tin-zì”
  ? = A chiavi e a tuppa

 175. Supra pilu, sutta pilu,
  Jisa a amma ca ta nfilu.
  ? = A cuasetta

 176. Virdi ‘n campagna
  niuru nta cascia
  e a me signura
  ci fa abbiriri a coscia.
  ? = U carvuni no cufuni.

 177. U viri soccu façisti
  ca rarreri ma mittisti:
  pi l'amuri ri Diu e di Santi
  levamilla 'i rarreri e mettimilla ravanti.
  ? = A seggia

 178. A batissa di pignipignazzi,
  havi a tonaca pizzi pizzi,
  cu li spinġuli appuntati,
  pi sarvari a virginitati.
  ? = A carcocciula.

 179. Haiu 'na cosa lonġa um parmu,
  cu a testa řussa chi va sculannu.
  ? = A cannila.

 180. Sugnu friddu pi natura,
  ma a la fimmina fazzu beni,
  Si m’acchiana la calura,
  fazzu chiğğu chi cummeni.
  ? = U ferru 'i stirari.

 181. Talia ğà, talia ğà,
  chi ci penni o to papà?
  ? = U řologgiu 'i taschinu.

 182. U ře l’havi rossu,
  u papa l’havi chiù grossu,
  ma la řiggina chiancia
  picchì chiù grossu lu vulia.
  ? = L'aneğğu.

 183. Iu vegnu ri Missina
  e portu řobba fina.
  All’omini si cci ammoscia (ammostřa)
  e fimmini si cci infila.
  ? = L’aneğğu.

 184. Um picciutteğğu la třasi e nesci,
  a třasi asciutta e a nesci vagnata
  cu a puntiğğa nzanġuinata.
  ? = A pinna e u nchiostřu.

 185. E lu pisci, lu beğğu pisci
  mettilu ‘n manu, chi subbitu crisci.
  Chista è cosa ri tentazioni
  chiù si tocca e chiù si movi.
  ? = U pisci r’ovu

 186. Alliccu, alliccu, 'n culu ta ficcu.
  Tantu haiu r’ alliccari,
  ca nto culu ti l’ha a nfilari.
  ? = L'augghia e u filu.

 187. C’è 'na cosa lonġa e tisa,
  ch’a tutti i morti veni misa.
  ? = A cannila.

 188. Třasi rura e nesci moğğa.
  ? = A pasta.

 189. Vinni un monacu di na banna,
  vinni a futtiri a me nanna,
  a futtiu, a střafuttiu,
  a jittau 'n terra e si nni jiu.
  ? = U ventu

 190. St' abbisu è 'na cosa 'i pazzi,
  Si 'n culu ta mettu, tu mi riçi "grazi".
  ? = A seggia.

 191. Misa o suli s’arrimoğğa,
  e nall’acqua si fa tisa.
  ? = A corda.

 192. A me signura acchianata ‘m palazzu
  Nun lu viria chi l’avia pilusazzu,
  ca putia fari un gnippuni a mmia.
  ? = A lana ra crapa.

 193. C'é 'na cosa quant'om parmu
  chè gauta di schina,
  Quannu è ura di ğa cosa
  pilu pilu s'arrimina.
  ? = U řasolu.

 194. Donna Cristina ch’è fatta cristiana,
  da so santitati a tutti runa.
  Havi um pirtusu sutta a suttana,
  e a cu' porta dinari ci nni runa.
  ? = A utti.

 195. Sutta a fodera da cammisa,
  c’è 'na cosa tisa tisa,
  e ssi si voli tuccari,
  Jetta uçi di spirtari.
  ? = A campana.

 196. Iu nascivi nta 'na furesta.
  Haiu ammi e nun haiu testa.
  O su’ beğği o sunnu brutti,
  vaiu tuccannu u culu a tutti.
  ? = A seggia.

 197. A tutti i posti signura mi purtati,
  ma no lettu cu vui nun mi vuliti.
  ? = A scarpa.

 198. Signura, vi la mettu, vi la mettu,
  cu pattu ca nun v’aviti a lamintari;
  ca dopu l’ura ch’ha fattu l’effettu
  la pigghiu, la střinciu e la fazzu sculari.
  ? = A sanġuetta

 199. 'N capu pilu, sutta pilu,
  'n mezzu c'è lu mariolu.
  ? = L'occhiu.

 200. Tutti i fimmini ci l’hannu,
  cu' l’havi řuttu e cu' l’havi sanu.
  ? = U jiritali

 201. Cu lu tantu fricuniari,
  a signura cunzuma u cavaleri.
  ? = A rattalora.

 202. Vucca cu vucca,
  panza cu panza;
  iu m'arricriu
  e a iğğa ci uncia a panza.
  ? = A çiarameğğa

 203. Panza cu panza
  A lu monacu s’avanza.
  Um pizzuğğu ‘i carni crura
  Fa addivertiri a signura.
  ? = A chitarra.

 204. Gnuri Llau! chi façiti?
  chi darrera ma mittiti?
  Pi l'amuri ri tutti i santi,
  no darrera, ma ravanti.
  ? = U fanali

 205. Aìsati aìsati a cammiseğğa,
  ca ti fazzu 'na nica cosa;
  Nun ti scantari ca ti třasi tisa
  Dumani agghiorni comu 'na řosa.
  ? = A gnizioni.

 206. Tu ri supra e iu ri sutta,
  di nui rui cu ammutta ammutta.
  Quannu si řapi la çiaccazza
  di nui rui cu fazza fazza.
  ? = A serra

 207. Ta nfilu nto culu,
  ta třasu nta ucca,
  t’azziccu nt’asciğği,
  ta mettu nne manu.
  E quannu cuariu ma viu aisari.
  Quannu arrifriddu ma viu calari.
  ? = U termometřu e a frevi.

 208. Haiu un figghiu chi si chiama Cola
  abbita ntřa li causi ri tila
  unni viri fimmini ncannola
  unni firi pirtusa si cci nfila.
  ? = A navetta ru tilaru.

 209. C’è um picciutteğğu 'i quattordiçi anni,
  Ch’a třasi e nesci comu unu ranni
  a třasi asciutta, a nesci vagnata
  cu a puntiğğa arrussicata.
  ? = A sicaretta.

 210. Tu ri ğocu e iu ri ccà,
  e façemu 'cu fa fa':
  açeğğu açeğğu na spaccazza
  ca cci cari la simintazza.
  ? = A serra

 211. Caminannu, caminannu
  ma vaiu tuccannu.
  ? = A sacchetta.

 212. “Gnuri Minicu, mittitivi ‘n zusu”.
  “Gnura minica, picchì?”.
  “vi ficcati nto pirtusu
  e façiti nzi-chi-tin-zì”
  ? = A chiavi na tuppa.

 213. Lu culu nta petřa
  La facci nto culu
  E i manu nte minni.
  ? = U craparu chi munci.

 214. Li mei bianchi cosci,
  li toi bianchi e lisci,
  Si juncinu cosci cu cosci,
  e comu finisci finisci.
  ? = I linzola

 215. Třasi moğğu e nesci ruru.
  ? = U pani no furnu.

 216. O scuru o scuru,
  ci la nfilu nto culu.
  ? = A chiavi.

 217. Nfilannu nfilannu,
  firriannu firriannu,
  fa ğa cosa e poi s'arriposa.
  ? = A chiavi.

 218. Mentři u zu Masi si runġulia,
  Nmezzu a li ammi ci pinnulia.
  ? = A curuna du řosariu.

 219. E ghiemuninni a la casa ch’è notti
  e ghiemu a fari li soliti fatti
  quannu si juncinu pilu c’ u pilu
  ğa cosa chiù nnintřa ti nfilu.
  ? = L’occhi si chiurinu nfunnu pi dormiri.

 220. O scuru o scuru,
  Mu střicu nto muru.
  ? = U çirinu.

 221. A vecchia si cala e u parrinu ci la nfila.
  ? = L'ostia.

 222. Scinnivi nton gnardinu,
  Ci attřuvai un zignurinu
  Ci sbuttunai u nappuni
  E mi nisciu um pistuluni.
  ? = U Ranuni (Granuturcu).

 223. Berlusconi l'avi lonġu,
  Fini l'avi curtu,
  u papa l'avi ma nun lu usa,
  u zitu lu prumetti,
  to maritu ti lu metti.
  ? = U cugnomi.

 224. Třasi tiranti tiranti,
  poi nesci moğğa moğğa e gucciulanti.
  ? = A pasta.

 225. E' 'na cosa lonġa e tisa
  cu nu bağğu chi ci pisa.
  ? = A statia.

 226. Vinni u ře di Sirausa,
  la purtau lonġa e pilusa,
  a řiggina ci piaçia
  ma chiù lonġa e pilusa la vulia.
  ? = A scupa pu tettu.

 227. Quannu iu vegnu ni tia
  tu l'ha metti 'n culu a mmia,
  quannu tu veni ni mia
  iu la mettu 'n culu a ttia.
  ? = A seggia.

 228. Jivi a Milanu,
  purtai um parmu di řobba 'm manu.
  Ci la purtai a la me murusa
  e cci l'appizzai nta la pilusa.
  ? = U fermacapiğği.

 229. Dui la tennu e iu mi la godu,
  ma a iğğa assai ci abbruçia.
  ? = A sicaretta addumata.

 230. Du' omini lu ponnu fari,
  Un omu e 'na fimmina lu ponnu fari
  Dui fimmini nun lu ponnu fari.
  ? = A cunfissioni.

 231. Vaiu na me signura
  cci staiu quant’un’ura
  nesciu ğa cosa liscia
  e cci a nfilu r’unni piscia.
  ? = A canneğğa ra utti.

Rinġraziu e tanti chi mi mannaru l'abbisi.

Ci nn' esti napocu chi sacciu i versi ma no a řisposta.
Cu' la sapi, pi fauri la scrivissi ccà sutta
no quatřu ru Forum.

L'agghiunciu all'autři versi, pu piaçiri di tutti i siçiliani.
Salutamu.

 • O cu pilu o senza pilu
  rapi i cosci chi ta 'nfilu!
  ? = x x x x x x x

 • Curri curri saristanu,
  sta nascennu un picciriğğu
  senza peri, senza manu,
  e senza un pilu ri capiğğu.
  ? = x x x x x x x x

 • Ch'è bedda la patřuna ri sta casa!
  La cascia cu li ficu a teni chiusa.
  ? = x x x x x x x x

 • </li> <li>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx<br> <b><a href="#nn"><font color="#000033">? = </font>xxxxxxxxxx</b></a><br> <br> </li> <li>XXXXXXXXXXX<br> <b><a href="#nn"><font color="#000033">? = </font>xxxxxxxxx</b></a><br> <br> </li>

   

   

   

  Un Saluto
  Scrivi messaggio
  Un Commento

   

   

  Gli indovinelli siciliani ricordano tempi lontani, quando non essendoci svaghi, era un modo per t&#345;ascorrere il tempo in allegria. Quando se ne ascolta qualcuno, si tenta di t&#345;ovarne la soluzione, anche per appagare la voglia di dimost&#345;are capacità e intuito. Gli indovinelli siciliani si prestano spesso ad interpretazioni a doppio senso o ad allusioni di qualcosa che non si vuole pronunciare, ma che si lascia facilmente intendere. Spesso nascondono umoristicamente, degli elementi che fanno andare con la mente a qualcosa di &quot;erotico&quot;, &quot;di osceno&quot; o &quot;di intimo&quot; che non si deve nominare. Comunque, non vanno mai nella volgarità, e pure i bambini vivevano quell&#39;atmosfera di allegra, ambigua interpretazione osé, che svaniva al momento stesso in cui veniva data la soluzione. Si faceva pensare volutamente a qualcosa di proibito o malizioso, che poi svaniva nell&#39;allegria.

  25.12.2016