Pretty Guestbook 2.0
Page 1 of 1 total pages

FORUM:  L O T T U

Total messages: 3
Giro | date: 10/02/2020 | time: 06.48 | id: 2
V'aia rittu ca ci vulia na simanata pi cungnunciri i primi rui prugrammi e pi chissu nun lu vulia fari, e nmeçi lu fiçi, e ssi nni jiu propriu na simana e anticchia chiossai. Nun zulu. Na ota ca c'eru mi misi a canciari tanti cosi nu prugramma, ca iu fazzu sempri cancia e scancia. In pratica a mmia stu cummattiri chi prugrammi quasi nun mi servi pi na vincita a Lottu, ma pi ghiucaricci chi numari du Lottu. Li votu e li rivotu çentu voti lu pruçedimentu e li Routines, ca mi pari nun c'esti mai fini. Eppuru vi pozzu riri ca sugnu arrivatu a soluzioni chi mancu avia mai pinzatu di putiri mettiri m pratica. Lu computer sta notti e ghiornu addumatu chi maçina prugrammi e numari, e vi pozzu riri cai risurtati ci sunnu. ... No PC putiti riri, ma appena cuminciu a mettiri i ricuatri di risurtati e di pronostiçi, capiti comu funziona e cuantu vali stu sirvizzu chi staiiu façennu.
Giro | date: 23/01/2020 | time: 05.14 | id: 1
Ancora cuarche ghiornu ri paçenza, e poi n'addivirtemu. Staiu priparannu tutti cosi.
| date: | time: | id: